Kolejny partner Allied Telesyn

Firma Getronics Polska jako piąta już spółka w Polsce uzyskała najwyższy stopień partnerstwa z firmą Allied Telesyn - Super Value Added Reseller.

Getronics Polska, dostawca usług i rozwiązań teleinformatycznych, podpisał dwuletnią umowę z Allied Telesyn (AT) o współpracy na najwyższym poziomie partnerstwa. Getronics został piątą spółką w Polsce, która otrzymała najwyższy stopień w programie partnerskim AT - Super Value Added Reseller (SVAR). Program partnerski Allied Telesyn działa od połowy 2001 r. i obejmuje trzy stopnie partnerstwa: Authorised Reseller (AR), Value Added Reseller (VAR) oraz Super Value Added Reseller (SVAR).

Status partnera Super Value Added Reseller (SVAR) wiąże się z koniecznością spełnienia przez spółkę współpracującej z Allied Telesyn określonych kryteriów. Zdobycie najwyższego poziomu partnerstwa z Allied Telesyn wymaga od spółki starającej się o ten status udokumentowanej rocznej sprzedaży produktów i rozwiązań AT w na poziomie minimum 100 tys. zł. Getronics Polska, aby uzyskać status SVAR, przez ostatni rok współpracował z Allied Telesyn na zasadzie partnera VAR, a jeszcze wcześniej przez okres dwunastu miesięcy jako partner AR.

Zobacz również:

  • Chińskie drony wycofane z Rosji i Ukrainy

Partnerzy o statucie SVAR Allied Telesyn uzyskują wiele korzyści wynikających z uczestnictwa w programie, m.in. otrzymują bezpłatne wsparcie projektowe na każdym poziomie, możliwość uzyskania prawa do bezpośrednich zakupów w AT, możliwość zakupu produktów po naprawie z dodatkowym upustem do 50%, możliwość uczestnictwa na preferencyjnych warunkach w szkoleniach organizowanych przez AT oraz prezentowanie firmy we wszystkich materiałach marketingowych, wydawanych na terenie Polski. Oczywiście Getronics Polska otrzymał również stosowny certyfikat i możliwość używania logo Allied Telesyn świadczące o partnerstwie z tą firmą.

W chwili obecnej, oprócz Getronics Polska, najwyższy status partnerski z Allied Telesyn - SVAR posiadają cztery firmy: Centrum Informatyki ZETO SA w Białymstoku, Cygate Polska Sp. z o.o. w Warszawie, Solidex SA w Krakowie oraz Ventus Computer Sp. z o.o. w Poznaniu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200