Kolejny etap prac nad zmianą ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa zakończony

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych (KRMBNSO) pozytywnie zaopiniował projekt zmiany ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa i przekazał go do dalszego procedowania i w efekcie do zakończenia całego procesu legislacyjnego.

Grafika: Marvin Meyer/Unsplash

Nowa wersja ustawy znanej pod skrótem KSC (Krajowy System Cyberbezpieczeństwa) zawiera szereg zmian, wprowadzając np. na zespoły SOC (Security Operations Center) działające na rzecz operatorów telekomunikacyjnych świadczących kluczowe usługi obowiązek realizowania dodatkowych zadań. Inne istotne zalecania przewidują między innymi:

1. Wprowadzenie centrów wymiany informacji i analiz o cyberbezpieczeństwie (ISAC), funkcjonujących w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

2. Utworzenie zespołu CSIRT INT przy Agencji Wywiadu działającego na rzecz polskich placówek dyplomatycznych.

Zobacz również:

3. Utworzenie zespołów CSIRT sektorowych wspierających operatorów usług kluczowych w obsłudze incydentów.

4. Utworzenie krajowego systemu certyfikacji cyberbezpieczeństwa.

5. Wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących postępowania w sprawach uznania za dostawcę wysokiego ryzyka.

6. Wprowadzenie nowych instrumentów związanych z reakcją na incydent krytyczny (ostrzeżenie i polecenie zabezpieczające).

7. Wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących operatora strategicznej sieci bezpieczeństwa oraz funduszu celowego na rzecz strategicznej sieci bezpieczeństwa.

Ministerstwo Cyfryzacji rekomenduje też powołanie do życia spółki Polskie 5G, która zajmie się rozwojem tej technologii.

Po zaopiniowaniu projektu ustawy przez Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa, zostanie on skierowany pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów. Po zaakceptowaniu projektu przez komitet stały, projekt zweryfikuje komisja prawnicza pod względem poprawności legislacyjnej i redakcyjnej. Ostateczną decyzję o przyjęciu projektu i skierowaniu go do Sejmu podejmie Rada Ministrów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200