Kolejny dobry kwartał Cisco

Koncern poinformował, że w czwartym kwartale roku fiskalnego 2003 udało mu się wypracować 4,7 mld USD przychodów - w analogicznym okresie roku ubiegłego było to 4,8 mld USD. Zysk netto w czwartym kwartale wyniósł 982 mln USD.

Jak czytamy w komunikacie prasowym, w całym roku finansowym 2003 przychód Cisco wyniósł 18,9 mld dolarów - wartość ta nie zmieniła się w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dochód netto liczony zgodnie z zasadami GAAP wyniósł w tym czasie 3,6 mld dolarów (czyli 0,50 dolara na akcję). Rok wcześniej dochód wyniósł "zaledwie" 1,9 mld USD (0,25 USD na akcje) - nastąpił więc wzrost o blisko 90%.

"W minionym roku obrachunkowym odnotowaliśmy wzrost udziałów w znakomitej większości głównych obszarów technologicznych rynku sieciowego. Akceptację na rynku znalazły też takie proponowane przez nas rozwiązania, jak telefonia IP, która była wdrażana przez firmy i organizacje działające we wszystkich ważniejszych sektorach gospodarki. Braliśmy też udział w pionierskich na polskim rynku wdrożeniach takich technologii, jak publiczny dostęp do Internetu przez WLAN oraz budowa sieci Metro Ethernet" powiedział Dariusz Chwiejczak, dyrektor generalny .

Zobacz również:

Więcej informacji:

http://newsroom.cisco.com