Kolejny GIS - Smallworld

W grudniu rozpoczęto w Polsce dystrybucję oprogramowania geograficznego Smallworld GIS (Geographical Information System), stworzonego przez brytyjską firmę Smallworld Systems Ltd. Program, pracujący pod systemem Unix (komputery Sun lub DEC), w założeniu ma umożliwiać modelowanie świata rzeczywistego, przez co dopuszcza jednolitą bazę danych graficznych i tekstowych (atrybutów obiektów), ciągłą mapę rastrową i wektorową, obiekty wektorowe zapamiętywane z indeksowaniem przestrzennym, a nawet język programowania obiektowego Magic do tworzenia własnych aplikacji. Program może współpracować z zewnętrznymi bazami danych: DB2, Ingres lub Oracle.

W grudniu rozpoczęto w Polsce dystrybucję oprogramowania geograficznego Smallworld GIS (Geographical Information System), stworzonego przez brytyjską firmę Smallworld Systems Ltd. Program, pracujący pod systemem Unix (komputery Sun lub DEC), w założeniu ma umożliwiać modelowanie świata rzeczywistego, przez co dopuszcza jednolitą bazę danych graficznych i tekstowych (atrybutów obiektów), ciągłą mapę rastrową i wektorową, obiekty wektorowe zapamiętywane z indeksowaniem przestrzennym, a nawet język programowania obiektowego Magic do tworzenia własnych aplikacji. Program może współpracować z zewnętrznymi bazami danych: DB2, Ingres lub Oracle.

Ten powstały w 1989 r. program znalazł w świecie zastosowanie w zarządzaniu sieciami wodociągowymi, gazowymi, elektrycznymi i grzewczymi; w administracjach lokalnych; w planowaniu przestrzennym i marketingu. Smallworld GIS jest sprzedawany w Europie, USA i Australii. W rolę jego dystrybutora na polskim rynku wchodzi warszawska firma Inter-Design.


TOP 200