Kolejne zwolnienia

Niemiecka firma Infineon Technologies AG ogłosiła redukcję 5 tysięcy stanowisk.

Działania te są częścią planu restrukturyzacyjnego. Koszt całego przedsięwzięcia, przewidzianego na rok do 1,5 ma wynieść ponad miliard euro.

Utrzymująca się słabość sektora zaawansowanych technologii zmusiła firmę do podjęcia decyzji o modernizacji przedsiębiorstwa. Proces ten dotknie szczególnie działy logistyki, informatyki oraz produkcji rozsiane po całym świecie.

Decyzję tę niewątpliwie przyspieszyły wyniki firmy z tego kwartału, gdyż firma zanotowała stratę netto w wysokości 371 milionów euro. Tymczasem rok temu zyski Infineonu wyniosły 266 milionów euro.

Infineon jest częścią koncernu Simensa, zatrudniającego na całym świecie ponad 34 tysiące osób.