Kolejne zmiany w zarządzie Infovide-Matrix

Jacek Królik, jeden ze współzałożycieli i głównych udziałowców Infovide-Matrix, wieloletni wiceprezes spółki, złożył rezygnację z funkcji w zarządzie spółki z dniem 12 stycznia 2012 i będzie ubiegał się o powołanie do Rady Nadzorczej spółki.

Kolejne zmiany w zarządzie Infovide-Matrix

Jacek Królik

"Pozostaje jednak jednym z głównych udziałowców spółki i zamierza nadal aktywnie działać na rzecz wzrostu wartości spółki. Zmiana jest związana z zakończeniem procesu transformacji Infovide-Matrix" - można przeczytać w oficjalnym komunikacie.

"Dzięki przeprowadzonej transformacji moje dotychczasowe obowiązki operacyjne, w szczególności w zakresie realizacji projektów, zostały w skuteczny sposób zdelegowane na managerów. Pozwala mi to przesunąć moją aktywność z zarządzania typowo operacyjnego na obszary obejmujące procesy sprzedażowe, rozwój oferty i grupy kapitałowej. Jako współwłaściciel Infovide-Matrix w oczywisty sposób będę w dalszym ciągu zaangażowany w rozwój spółki" - argumentuje swoją decyzję Jacek Królik.

Do Rady Nadzorczej Infovide-Matrix planuje dołączyć również Jan Maciejewicz, który - również ze względu na zakończoną transformację firmy - zrezygnował z funkcji prezesa zarządu spółki z dniem 31 grudnia 2011. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Infovide-Matrix planowane jest na 12 stycznia 2012 roku. Od 1 stycznia 2012 r. stanowisko prezesa zarządu Infovide-Matrix pełni Borys Stokalski, a wiceprezesa Jarosław Plisz.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200