Kolejne umowy URM

Biuro Informatyki Urzędu Rady Ministrów podpisało dwie kolejne umowy z potentatami przemysłu komputerowego na świecie.

Biuro Informatyki Urzędu Rady Ministrów podpisało dwie kolejne umowy z potentatami przemysłu komputerowego na świecie.

19 kwietnia br. została zawarta umowa za znanym producentem oprogramowania do zarządzania relacyjnymi systemami baz danych, amerykańską firmą ORACLE. Negocjacje trwały prawie dwa lata, ale zakończyły się pomyślnie.

ORACLE zobowiązuje się do współdziałania we wdrażaniu systemów informatycznych w administracji państwowej i jej ośrodkach. Administracja może liczyć nz znaczne upusty cenowe przy zakupie oprogramowania ORACLE.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt rozszerzenia umowy na szkoły wyższe i objęcie ich specjalnymi zniżkami. Upusty dla nich mają być nadzwyczajne, aż do 90%.

W ramach zniżek cenowych dla polskich klientów, ORACLE przeszkoli ich personel na specjalnych kursach. Oprócz tego, w br. w woj. koszalińskim odbędzie się Letnia Szkoła Komputerowa ORACLE dla ok. 40 uczestników. Jednym z celów szkoły jest znalezienie przyszłych instruktorów firmy ORACLE.

Kilka dni wcześniej (koniec marca br.) URM zawarł umowę, dotyczącą warunków dostaw sprzętu dla jednostek administracji państwowej, z kolejną firmą komputerową OKI Europe Ltd.

W myśl powziętych ustaleń, firma OKI poprzez swoją sieć dystrybutorów dostarczać ma znaczne ilości drukarek komputerowych po obniżonych cenach, a także prowadzić serwis oraz sprzedawać części zamienne na specjalnych warunkach. W zamian za to, URM przyrzekł preferencyjne traktowanie oferty tej właśnie firmy podczas dokonywania zakupów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200