Kolejne umowy Ster-Projektu z BPH

Zarząd Ster-Projektu poinformował o podpisaniu przez spółkę umów uzupełniających z Bankiem Przemysłowo-Handlowym SA w Krakowie.

Zarząd Ster-Projektu poinformował o podpisaniu przez spółkę umów uzupełniających z Bankiem Przemysłowo-Handlowym SA w Krakowie. Łączna wartość kontraktów zawartych z BPH SA w okresie ostatnich 12 miesięcy wzrosła do 18,1 mln zł.

Pod koniec grudnia strony zawarły umowę o wartości 1,32 mln USD, na dostawę i wdrożenie instalację systemu macierzowego EMC Symmetrix.

Zobacz również:


TOP 200