Kolejne podejście do problemu spamu

Wśród coraz bardziej innowacyjnych technik stosowanych do walki ze spamem na uwagę zasługuje sposób oferowany przez firmę Abaca. Zamiast opierania się na reputacji nadawcy lub skanowania zawartości wiadomości, system tej firmy określa reputację odbiorcy poczty elektronicznej w oparciu o proporcje spamu w odbieranych wiadomościach.

Pomysł zastosowania modelu "reputacji odbiorcy" polega na tym, że różni odbiorcy otrzymują różny wolumen spamu i legalnych wiadomości. Kiedy analizuje się odbierane wiadomości, procent spamu w odniesieniu do legalnych wiadomości ustala wskaźnik reputacji dla każdego odbiorcy. Mówiąc w skrócie, jeżeli informacja jest wysyłana do użytkownika, który zazwyczaj otrzymuje wysoki procent spamu, to w modelu Abaca taka wiadomość z dużym prawdopodobieństwem jest spamem. Natomiast jeżeli wiadomość wysyłana jest do użytkownika, który otrzymuje zazwyczaj niski procent spamu, to jest ona z dużym prawdopodobieństwem legalna. Agregowanie reputacji wszystkich odbiorców poszczególnych wiadomości jest wiec tu ekwiwalentem łączenia takich ocen użytkowników przy szacowaniu legalności nadawcy wiadomości.

W systemie Abaca, kluczowy wyznacznik, określający czy wiadomość jest spamem czy legalna wiadomością, nie opiera się na tożsamości nadawcy czy analizie zawartości wiadomości, ale na reputacji odbiorców wiadomości - indywidualnej lub zbiorowej.

Zobacz również:

Opatentowana przez Abaca technologia ReceiverNet jest techniką całkiem nową i zupełnie inną niż stosowane przez inne rozwiązania antyspamowe dostępne dzisiaj na rynku. ReceiverNet stosuje skomplikowane formuły matematyczne, które wykorzystują reputację odbiorców do odróżniania spamu od legalnej wiadomości. Firma zapewnia, że jej metoda charakteryzuje się skutecznością rzędu 99,7 proc. i generuje bardzo małą liczbę fałszywych rozpoznań - mniej niż 130 na każdy milion odebranych wiadomości.


TOP 200