Kolejne miasta uruchamiają Wojewódzkie Centra Powiadamiania Ratunkowego

Ostatnio swoje WCPR-y uruchomiły Kielce i Opole. Teraz trwają ostatnie przygotowania do uruchomienia Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Bydgoszczy i Radomiu. Docelowo w Polsce ma działać 17 takich centrów przyjmujących zgłoszenia numeru alarmowego 112.

Obecnie WCPR-y, które przyjmują zgłoszenia na numer alarmowy 112 przy użyciu narzędzi informatycznych dostarczonych przez Centrum Projektów Informatycznych, działają w Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Olsztynie, Kielcach i Opolu. Są one uruchamiane na mocy decyzji wojewodów po osiągnięciu przez służby współpracujące z lokalnym WCPR pełnej zdolności do przejmowania i obsługi przekazywanych informacji o zdarzeniach. Cały proces wymaga przeprowadzenia odpowiedniego sprawdzenia systemu przyjmowania zgłoszeń z telefonu alarmowego 112. W WCPR-ach odbierane są zgłoszenia na numer alarmowy 112.

Operator zlokalizowany w WCPR nie dysponuje siłami i środkami służb, ale w zależności od rodzaju zgłoszenia przekierowuje zgłoszenia o zdarzeniach do dyspozytorów PSP, Policji i Pogotowia Ratunkowego. Za system informatyczny SI WCPR, z którego korzystają WCPR-y przy obsłudze zgłoszeń na numery alarmowe odpowiada Centrum Projektów Informatycznych. Na system ten oprócz aplikacji, składają się: serwery komunikacyjne i aplikacyjne, , rejestratory rozmów telefonicznych oraz konsole dyspozytorskie. Transmisję danych oraz usługi głosowe są realizowane przez Ogólnopolską Sieć Teleinformatyczną na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 - OST 112.


TOP 200