Kolejne instytucje uruchomiły internetowy system obsługi rachunków inwestycyjnych

Pioneer Polski Dom Maklerski i Dom Maklerski Banku Zachodniego udostępniły klientom internetowy serwis do obsługi rachunku inwestycyjnego.

Pioneer Polski Dom Maklerski i Dom Maklerski Banku Zachodniego udostępniły klientom internetowy serwis do obsługi rachunku inwestycyjnego.

Pioneer PDM - Online umożliwia klientom składanie zleceń kupna i sprzedaży akcji i obligacji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, a także Centralnej Tabeli Ofert (CeTO). Użytkownik ma też dostęp do stanu swojego rachunku inwestycyjnego, może sprawdzać notowania i tworzyć kursy wybranych walorów. Koszt prowadzenia rachunku w Pioneer PDM wynosi 50 zł kwartalnie.

Warunkiem korzystania z możliwości składania zleceń przez Internet w DM Banku Zachodniego jest wcześniejsze posiadanie rachunku inwestycyjnego w DM BZ. Ponadto należy mieć obrót w wysokości 150 tys. zł w ciągu ostatnich trzech miesięcy lub aktywa o wartości 50 tys. zł.

Podobne internetowe rachunki inwestycyjne oferują również Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Kapitał Handlowy Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego i Dom Maklerski Wielkopolskiego Banku Kredytowego.

Plany takie ma także DM Penetrator.