Kolejne centra badawczo--rozwojowe w Polsce

Jak zapowiada Wojciech Szelągowski, wiceprezes PAIIZ, "agencja pracuje obecnie nad ok. 40 projektami dotyczącymi inwestycji w centra usług i badawczo-rozwojowe, dzięki którym powstałoby 13,5 tys. miejsc pracy".

Jak zapowiada Wojciech Szelągowski, wiceprezes PAIIZ, "agencja pracuje obecnie nad ok. 40 projektami dotyczącymi inwestycji w centra usług i badawczo-rozwojowe, dzięki którym powstałoby 13,5 tys. miejsc pracy".

Pierwszym może być wrocławskie centrum Product Development (P&D) IBS Polska, w którym w ciągu dwóch lat ma znaleźć pracę 50 osób.

Już teraz programiści zatrudnieni w polskim oddziale IBS ze Szwecji mają wpływ na rozwój standardowej, ogólnoświatowej wersji oprogramowania IBS Enterprise. W nowym zespole znajdzie zatrudnienie początkowo ok. 15 osób, w większości absolwentów kierunków informatycznych Politechniki Wrocławskiej. Nowi pracownicy uczestniczyć będą w dużych, międzynarodowych projektach IBS, związanych z tworzeniem dedykowanych rozwiązań branżowych, jak również w konkretnych wdrożeniach systemu u klientów za granicą. W najbliższym czasie na rynku ukaże się wersja systemu IBS w technologii Java i można oczekiwać, że część grupy będzie równolegle pracować właśnie w tej technologii. Jak pisał Puls Biznesu, znacznie większe centrum usług - na 800 osób - miał otworzyć w Polsce Vodafone. Kierownictwo koncernu zrezygnowało jednak z tej inwestycji. Wojciech Szelągowski uważa jednak, że nie ma powodów do zmartwienia. PAIIZ pracuje bowiem nad 40 projektami, które mogą doprowadzić do powstania 13,5 tys. nowych miejsc pracy. Na przyspieszenie decyzji o wsparciu inwestycji może wpłynąć fakt, że PAIIZ ma "swojego" wiceministra w Ministerstwie Gospodarki. Nowym podsekretarzem stanu w tym resorcie został bowiem Marcin Korolec.

"Wśród 40 projektów jest pięć dotyczących otwarcia centrów badawczo-rozwojowych. Są też centra projektowe, centra usług IT, w tym pisania nowych aplikacji, zarządzania infrastrukturą IT czy usług księgowych, m.in. zarządzających całymi procesami, a nie tylko polegających na wpisywaniu danych, procesów polegających na przygotowaniu ujednoliconych sprawozdań finansowych dla wielu krajów, zarządzania należnościami, zobowiązaniami, zarządzania zakupami itd." - wymienia Wojciech Szelągowski. "Jedna z największych firm na świecie myśli o inwestycji we Wrocławiu. Może powstać nawet 2000 doskonałych miejsc pracy" - dodaje.

Obecnie działa w Polsce ponad 50 centrów usług i 40 centrów badawczo-rozwojowych.


TOP 200