Kolejna wersja R/3

SAP poinformował, że wersja 3.0 biznesowej aplikacji klient/serwer R/3 oferować będzie nowe możliwości w zakresie łączenia aplikacji i zarządzaniem pracą. Nowa wersja wyposażona będzie w technologię Applications Link Enabling (ALE) pozwalającą na łączenie rozproszonych aplikacji. ALE opiera się na sterowanej, synchronicznej i asynchronicznej wymianie wiadomości. Umożliwia także wymianę danych i zapamiętywanie ich w rozproszonych ale zsynchronizowanych bazach danych.

SAP poinformował, że wersja 3.0 biznesowej aplikacji klient/serwer R/3 oferować będzie nowe możliwości w zakresie łączenia aplikacji i zarządzaniem pracą. Nowa wersja wyposażona będzie w technologię Applications Link Enabling (ALE) pozwalającą na łączenie rozproszonych aplikacji. ALE opiera się na sterowanej, synchronicznej i asynchronicznej wymianie wiadomości. Umożliwia także wymianę danych i zapamiętywanie ich w rozproszonych ale zsynchronizowanych bazach danych.

Wersja 3.0 zawiera system Business Workflow, dzięki któremu możliwe jest przydzielanie zadań, ocenę wpływu zdarzeń w biznesie i wynikami bizensowymi. Narzędzie do graficznego projektowania zarządzania pracą pozwala użytkownikom na definiowanie zasad biznesowych, projektowanie procedur zarządzających oraz monitorowanie ich działania. W nowym R/3 pojawiła się integracja modelowania danych w ABAP/4 Development Workbench (DW). Możliwe stało się aktywne połączenie R/3 Repository, gdzie przechowuje się obiekty ABAP/4 DW z modelami danych.

Zmiany w 4GL ABAP/4 to obiekty o hierarchicznej strukturze, lepsze techniki dostępu do baz danych, zgodność z OLE 2.0 Microsoftu oraz obiekty graficzne.

Logistyczne komponenty R/3 wersja 3.0 to aplikacje do planowania produkcji, przetwarzania zamówień oraz moduły do zarządzania usługami. Pakiet obsługuje także wszystkie aspekty działalności inwestycyjnych.

Ceny R/3 zależnie od konfiguracji i liczby użytkowników wynoszą od 30 tys. do 2,5 mln USD.

Nowa wersja R/3 pojawi się na rynku w III kw. br.


TOP 200