Kolejna przymiarka

MSWiA planuje do października 2002 r. podpisać umowę na budowę systemu CEPiK.

MSWiA planuje do października 2002 r. podpisać umowę na budowę systemu CEPiK.

Po raz kolejny Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowuje przetarg na budowę systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Po raz kolejny także jest opracowywana jego koncepcja.

Skala problemu

Od lat mówi się o tym, jak ważne jest powstanie systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Byłby on pomocny zwłaszcza w wykrywaniu skradzionych samochodów.

  • W Polsce jest zarejestrowanych ok. 14 mln pojazdów.

  • Co roku ginie ponad 60 tys. pojazdów. Według szacunków policji w Polsce jest zalegalizowane prawdopodobnie ok. 600 tys. kradzionych pojazdów.

  • W roku 2001 wystawiono ok. 20 mln polis ubezpieczeniowych OC i AC.

  • Ubezpieczeni płacą co roku 8 mld zł składek.

  • Ubezpieczyciele wypłacają z tytułu wypadków i kradzieży 5-6 mld zł odszkodowań.

Jednym z problemów, z którym borykają się przedstawiciele resortu administracji - poza nieubłaganie płynącym czasem - jest określenie sposobu sfinansowania projektu. Jednym z pomysłów jest przekazanie w outsourcing pewnych obszarów związanych z eksploatacją systemu CEPiK. "Może to dotyczyć np. teletransmisji czy serwisowania systemów operacyjnych i baz danych" - mówi Marek Benczyński, odpowiedzialny w MSWiA za przygotowanie projektu budowy systemu CEPiK.

Prawdopodobnie też firma, która wygra przetarg, będzie musiała początkowo pokryć koszty tego projektu. Ten sam model zastosowano przy budowie systemu na potrzeby wydawania nowych dowodów osobistych.

Warto przypomnieć, że w 1997 r. budowę systemu podobnego do CEPiK-u podjęły PZU SA, Polisa, Fundacja Bezpieczny Dom i Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. "Powołano do życia Centralny Rejestr Pojazdów Oznakowanych. Jego zadaniem było stworzenie systemu, który nie tylko rejestrowałby wykupienie polisy OC i zawierałby podstawowe informacje dotyczące pojazdu i kierowcy, ale także połączyłby to z wydaniem dokumentu ubezpieczenia" - napisał w Gazecie Wyborczej Jan Monkiewicz, przewodniczący Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Realizacji projektu zaniechano, mimo że przedstawiciele ubezpieczyciela przyznają, że taki system - stworzony przez firmy ubezpieczeniowe lub MSWiA - przyniósłby im korzyści.

Nie wiadomo jeszcze kiedy zostanie ogłoszony przetarg na budowę systemu CEPiK ani na jakich zasa-dach. W ubiegłym roku zaproszono do niego Softbank, ComputerLand, ComArch i . Przedstawiciele MSWiA chcieliby, aby ostateczna umowa z dostawcą została pod- pisana do października 2002 r. CEPiK ma ruszyć w styczniu 2004 r.

Nie wiadomo także czy docelowy system będzie na bieżąco uzupełniany danymi dotyczącymi pojazdów i kierowców, czy może zostaną wprowadzone do niego dane już istniejące z Wojewódzkich Ewidencji Pojazdów (WEP). Drugiej z tych koncepcji nie udało się jednak zastosować w praktyce w projekcie pilotażowym z 1998 r.

Pewne jest to, że CEPiK ma współpracować z systemem PESEL. Wiadomo też, że podstawową platformą dla systemu będzie komputer mainframe, a dostęp do tej bazy ma się odbywać poprzez przeglądarkę.

<hr size="1" noshade|>Źródło: Gazeta Wyborcza


TOP 200