Kolejna próbna matura z informatyki

W piątek 11 stycznia br. odbędzie się czwarta edycja próbnej matury z informatyki. Jest to społeczna, niezależna inicjatywa podjęta przez Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Zakład Metodyki Nauczania Informatyki i Technologii Informacyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK i Centrum Kształcenia Ustawicznego TODMiDN w Toruniu.

Do przeprowadzenia matury w swoich szkołach Polskie Towarzystwo Informatyczne zaprosiło wszystkich nauczycieli informatyki. Celem próby jest sprawdzenie stopnia przygotowania uczniów do matury z informatyki oraz praktyczne zapoznanie szkoły, nauczycieli i uczniów z procedurami dotyczącymi jej przeprowadzania w sposób zgodny procedurami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Doświadczenie lat ubiegłych wykazuje, że w organizowanej przez PTI, UMK i TODMiDN próbnej maturze z informatyki bierze udział ok. 80 proc. uczniów, którzy wybierają informatykę jako przedmiot egzaminu maturalnego. Po zakończeniu egzaminu treść zadań będzie dostępna pod adresem edu.rsei.umk.pl/edu_info/

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200