Kolejna fuzja w Grupie Prokom

ABG Ster-Projekt i Spin przygotowują się do fuzji.

ABG Ster-Projekt i Spin przygotowują się do fuzji.

O szczegółach planowanego połączenia firmy poinformują prawdopodobnie w tym tygodniu. Informacje te potwierdził Dariusz Brzeski, prezes ABG Ster-Projekt. Oferta obu firm w naturalny sposób się dopełnia . ABG Ster-Projekt sprzedaje rozwiązania dla branży finansowej, sektora publicznego i służb mundurowych. Realizuje także dostawy sprzętu komputerowego dla szkół. Spin działa głównie w sektorze energetycznym i służbie zdrowia. Fuzja zwiększyłaby skalę działania połączonych spółek i przyniosłaby oszczędności administracyjne. O połączeniu firm mówiło się już od kilku lat. W marcu 2004 r. powstało porozumienie dotyczące konsolidacji jakie zawarły wówczas Ster-Projekt, Spin i Telmax, który połączył się wkrótce ze Spinem.

Prokom jest właścicielem 38,5% akcji ABG Ster-Projekt i 50,4% akcji Spinu. Do grupy ABG Ster-Projekt należą: CryptoTech, DRQ, KKI-BCI i Mindworx Polska (w maju 2005 r. firma ta złożyła wniosek o upadłość). Spin ma siedem spółek zależnych i dwie stowarzyszone: Kom-Pakt, Galkom, Sapen, Serum Software, Wiedza Net, Postinfo, Optix oraz Steren i Softmax. Przychody grupy ABG Ster-Projekt w 2005 r. wyniosły 403 mln zł, a Spinu 180 mln zł.


TOP 200