Kogo będą zatrudniać CIO

Jedna trzecia szefów IT, ankietowanych przez amerykańską redakcję Computerworld, będzie w najbliższym czasie zwiększać zatrudnienie w swoich działach.

Najbardziej poszukiwani będą programiści wyspecjalizowani w aplikacjach mobilnych, narzędziach biznesowych i systemach przemysłowych.

Deklaracje ankietowanych CIO pozwalają sądzić, że IT staje się coraz ważniejszym narzędziem prowadzenia biznesu. Aż 33% ankietowanych przyznaje, że w ciągu 12 miesięcy spodziewa się wzrostu liczby pracowników działu IT. To trzeci rok z rzędu, w którym rośnie odsetek deklarujących chęć zwiększenia zatrudnienia. Na rok 2012 plany takie zapowiadało 29% CIO. W latach 2010 i 2011 odsetek dyrektorów IT planujących zwiększenie zatrudnienia wynosił odpowiednio 20% i 23%. Analizy dotyczące rynku amerykańskiego mogą pomóc w kształtowaniu strategii rozwoju kompetencji IT w kolejnych latach także polskim firmom.

Rozwój oprogramowania i zarządzanie projektami IT

W ostatnich latach wiele firm zawiesiło prace rozwojowe dotyczące oprogramowania. Obecnie wiele planowanych działalności jest wznawianych. Firmy teraz zmuszone są inwestować w rozwój biznesu i wspierające go narzędzia IT. Widoczny w Stanach Zjednoczonych nagły zwrot w kierunku nowych inwestycji teleinformatycznych przekłada się na duże oczekiwania względem programistów wyspecjalizowanych w aplikacjach mobilnych, narzędziach biznesowych i systemach przemysłowych.

Aż 66% dyrektorów IT planujących zatrudniać specjalistów ds. IT chce inwestować w kompetencje związane z rozwojem oprogramowania. Poszukiwani mają być deweloperzy wyspecjalizowani w technologiach Java i .NET. Rośnie zapotrzebowanie na pracowników dysponujących umiejętnościami niezbędnymi do sprawnego prowadzenia prac w reżimie projektowym. Chęć zatrudnienia specjalistów od zarządzania projektami IT deklaruje 40% CIO.

Pomoc techniczna i bezpieczeństwo infrastruktury oraz danych

Kogo będą zatrudniać CIO

Rosnąca liczba projektów IT powoduje zwiększenie zapotrzebowania na kadry wspierające użytkowników biznesowych. Potrzebni będą specjaliści potrafiący zbudować i wdrożyć określone rozwiązania oraz ci, którzy mogą pomóc pracownikom w sprawnym wykorzystaniu nowych narzędzi. W ciągu najbliższych 12 miesięcy zatrudnienie specjalistów pomocy i wsparcia technicznego planuje zwiększyć 35% dyrektorów IT.

Popyt na umiejętności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego rośnie odpowiednio do wzrostu liczby zagrożeń i wynikających stąd wyzwań wobec korporacyjnych komórek IT. Rosnąca liczba wirusów i robaków wykorzystywanych do szpiegostwa czy niszczenia systemów IT powoduje, że zapewnienie wysokiego stopnia bezpieczeństwa informacji i infrastruktury firmowej staje się coraz trudniejsze. Nie bez znaczenia są prognozy zakładające, że pracownicy będą coraz częściej naciskać na możliwość wykorzystywania w pracy własnych urządzeń. Zatrudnienie specjalistów ds. bezpieczeństwa deklaruje 27% CIO planujących zwiększenie zatrudnienia w dziale IT.

Analityka biznesowa, cloud, wirtualizacja

Dla wielu firm priorytetowe staje się jak najlepsze wykorzystanie dużych ilości zgromadzonych danych. Znany pod nazwą Big Data trend odzwierciedla się w planach rekrutacyjnych. Chęć uzupełnienia szeregów IT o specjalistów ds. oprogramowania klasy BI deklaruje 26% ankietowanych dyrektorów IT. Najlepszymi kandydatami na takie stanowiska są pracownicy dobrze zorientowani w specyfice prowadzonej działalności, wyposażeni w umiejętności z pogranicza statystyki i matematyki. Zbliżonym powodzeniem będą się cieszyć kompetencje przydatne w budowaniu i utrzymywaniu środowisk cloud computing. Poszukiwana będzie wiedza niezbędna przy migracji do chmur. Podobny odsetek CIO przewiduje zatrudnienie specjalistów ds. wirtualizacji.

W obszarze oczekiwań amerykańskich CIO nie brakuje kompetencji niezbędnych do utrzymania i zarządzania rozwojem infrastruktury IT. Okazuje się, że tego typu specjaliści są coraz mniej poszukiwani. W 2013 r. administratorów sieci zatrudniać chce 19% ankietowanych. Trzy lata temu było to dwukrotnie liczniejsze grono respondentów. Co piąty CIO będzie poszukiwać kompetencji związanych z zarządzaniem urządzeniami przenośnymi i przeznaczonymi dla nich środowiskami aplikacyjnymi. Oczekiwania względem administratorów rozwiązań mobilnych mają koncentrować się na zapewnieniu sprawnego działania niezbędnych aplikacji i ich funkcji w środowiskach firmowych. Osoby takie mają być odpowiedzialne za licencjonowanie aplikacji mobilnych.

Amerykańscy CIO zamierzają zatrudniać specjalistów dysponujących umiejętnościami niezbędnymi do utrzymania wysokiej sprawności lokalnych centrów danych. W następnym roku administratorów centrów danych zatrudnić chce 16% CIO deklarujących chęć zwiększenia liczebności zespołu informatyków.

Poszukiwane kompetencje:

- programiści wyspecjalizowani w aplikacjach mobilnych, narzędziach biznesowych, systemach przemysłowych (poszukuje ich 66% CIO),

- specjaliści ds. zarządzania projektami IT (40%),

- pracownicy pomocy i wsparcia technicznego (35%),

- specjaliści ds. bezpieczeństwa (27%),

- eksperci od analityki i raportowania (26%),

- administratorzy rozwiązań cloud computing (25%),

- specjaliści ds. wirtualizacji (24%)

- administratorzy rozwiązań sieciowych (19%),

- specjaliści ds. zarządzania urządzeniami przenośnymi (19%),

- administratorzy centrów danych (16%).

Źródło: amerykańskie wydanie Computerworld

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200