Kody Pocztowe dla Windows

Program Kody Pocztowe dla Windows firmy Studio JZK pomaga przy wyszukiwaniu pocztowych numerów adresowych występujących na terenie Polski. Może on być bardzoprzydatny dla użytkowników wysyłających dużą liczbę korespondencji.

Program Kody Pocztowe dla Windows firmy Studio JZK pomaga przy wyszukiwaniu pocztowych numerów adresowych występujących na terenie Polski. Może on być bardzoprzydatny dla użytkowników wysyłających dużą liczbę korespondencji.

Praca z programem jest banalnie prosta. Użytkownik ma do dyspozycji duże okienko podzielone na kilka części, które uaktywniają się w zależności od potrzeb. Listwa z zakładkami w górnej części służy do wybierania pierwszej litery nazwy i wprowadzania jej z klawiatury. Okienko poniżej pokazuje listę miejscowości, których nazwa zaczyna się od wybranej litery. Innymi kolorami wyróżnione są te nazwy, gdzie znajdują się urzędy pocztowe, skrytki lub inni odbiorcy (poczty), a także takie, w których występują nazwy ulic. W każdym z okienek wyświetlane są obok list odpowiednie kody pocztowe.

Możliwe jest też wyszukiwanie adresów po podaniu znanego kodu - program podaje znalezioną miejscowość i ew. ulicę (bądź konkretnego odbiorcę, o ile jest umieszczony na liście "inni odbiorcy"). Dane można modyfikować oraz dopisywać. Większą liczbę danych można wprowadzić za pośrednictwem odpowiednio spreparowanego pliku i tzw. "Eksperta od importu danych". Jeśli chodzi o eksport, to można zapisywać zarówno całe listy nazw zaczynających się na daną literę, jak i pojedynczych miast czy spis ulic (jest tu 9 kategorii - szczegółowości zapisu). Eksportowane dane mogą być sortowane alfabetycznie lub według kodów. Oczywiście normalnie działają mechanizmy schowka w Windows, a więc kopiowanie, wycinanie oraz wklejanie zaznaczonych myszką tekstów.

Z poziomu kodów pocztowych można wywoływać zarówno Panel sterowania, jak i Menedżera Plików. Dodatkowymi usprawnieniami jest możliwość definiowania kolorów, linii siatki oraz sposobu nadzoru bazy danych (przypominanie o zapisie itp.).

Program nie wyposażono w możliwość wydruku danych - ale można je przenosić przez schowek lub za pośrednictwem pliku dzięki mechanizmowi DDE. Szczegółowy tryb posługiwania się DDE został opisany w instrukcji programu.

Do pakietu jest dołączona dyskietka z plikiem instalującym makro do wyszukiwania kodów pocztowych w programach Word dla Windows 2.0 lub 6.0. Po instalacji, w menu "Narzędzia" przybywa opcja "Kody Pocztowe", która otwiera program oraz okienko do wyszukiwania kodów wstawianych w miejsce .

Kody Pocztowe dla Windows to proste i skuteczne narzędzie ułatwiające wyszukiwanie pocztowych numerów adresowych. Do efektywnej pracy niezbędny jest jednak dość mocny komputer z procesorem 486DX i 8 MB RAM. Program zajmuje ok. 3 MB pamięci na dysku stałym.

<hr size=1 noshade>Program: Kody Pocztowe dla Windows

Producent: Studio JZK, Gdańsk

tel. 57 96 42

fax 57 88 22

Cena: ok. 30 zł + VAT


TOP 200