Kodak bliski upadłości, pozywa Apple i HTC

Przedstawiciele firmy Kodak oskarżają koncerny Apple i HTC o naruszenie patentów związanych m.in. z przesyłaniem obrazów cyfrowych. Spółka, która według nieoficjalnych doniesień znajduje się na skraju niewypłacalności, planuje również sprzedaż części posiadanych patentów dotyczących technologii związanych z cyfrowym przetwarzaniem obrazu.

W miniony wtorek przedstawiciele kierownictwa koncernu Eastman Kodak ujawnili plany dotyczące reorganizacji firmy. Wprowadzone już zmiany zakładają m.in. uproszczenie struktury organizacyjnej i utworzenie dwóch pionów zajmujących się odpowiednio rozwiązaniami konsumenckimi i biznesowymi, zamiast trzech funkcjonujących obecnie komórek. Reorganizacja ma pozwolić na przywrócenie rentowności koncernu, który od czterech lat przynosi straty. W ubiegłym roku przy obrotach na poziomie 7,2 mld USD spółka osiągnęła stratę w wysokości niemal 700 mln USD. Aktualne szacunki zakładają, że w trwającym roku finansowym koncern osiągnie przychody rzędu 6,3 mld USD i stratę rzędu nawet 600 mln USD. Firmie grozi również wykreślenie z listy spółek notowanych na nowojorskiej giełdzie. Pojawiają się jednak doniesienia mówiące, że nowojorski koncern stoi na skraju bankructwa. Od przychodów uzyskanych z tytułu sprzedaży patentów może więc zależeć dalsze funkcjonowanie firmy.

Przedstawiciele koncernu nie komentują doniesień na temat rzekomych przygotowań do uruchomienia postępowania upadłościowego, nie ukrywają jednak, że zamierzają m.in. odsprzedać część patentów związanych z przetwarzaniem obrazów. Wartość portfolio patentów firmy Kodak jest szacowana na ok. 3 mld USD. Oficjalnie działania te mają pozwolić na pozyskanie środków inwestycyjnych. W ratowaniu finansów spółki pomóc ma również zaostrzenie polityki firmy w kontekście ochrony posiadanych praw patentowych. Przedstawiciele firmy Kodak oskarżają koncerny Apple i HTC o naruszenie patentów związanych m.in. z przesyłaniem obrazów cyfrowych. Wcześniej wobec firmy Apple wystosowano również oskarżenia dotyczące bezprawnego wykorzystywania chronionych rozwiązań związanych z tworzeniem podglądu obrazów cyfrowych. Obecnie roszczeniami w tym zakresie objęto także produkty firmy HTC. Zarzuty dotyczą m.in. rzekomego wykorzystania w produktach Apple i HTC chronionych prawnie metod wykorzystywanych do automatycznego przesyłania obrazów za pomocą sieci bezprzewodowej oraz poczty elektronicznej. Przedstawiciele firmy Kodak podkreślają, że podejmowane wielokrotnie próby osiągnięcia porozumienia w sprawie spornych patentów nie przyniosły skutku. Obecnie władze koncernu domagają się zadośćuczynienia finansowego oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży wykorzystujących sporne rozwiązania urządzeń na terytorium Stanów Zjednoczonych. Według oficjalnych informacji prawa do wykorzystywania opatentowanych przez firmę Kodak rozwiązań licencjonuje ponad 30 przedsiębiorstw. W ich gronie są m.in. koncerny LG Electronics, Motorola, Samsung Electronics oraz Nokia.

Zobacz również:


TOP 200