Kobiety niedoceniane

Zgodnie z raportem Narodowej Rady Badań o Kobietach, środowisko informatyczne nie jest przyjazne dla kobiet.

Wyniki badań z 1996 pokazały, że pomimo, iż 45% zatrudnionych w Ameryce osób stanowią kobiety, to w branży wysokich technologii pracuje ich tylko 12%.

Dodatkowo większość z nich zajmuje stanowiska w działach jedynie wspomagających pracę specjalistów IT, jak finansowy, prawny, public relations.

Bardzo rzadko natomiast zdarzają się sytuacje, w których kobiety zajmują kierownicze stanowiska techniczne.

Pomimo, iż wiele kobiet podejmuje studia techniczne, a następnie znajduje pracę w firmach technicznych nie są one tam doceniane, wynika z raportu.