Klucz do produktywności

O produktywności mówią wszyscy - ekonomiści, socjologowie, politycy. Również przedstawiciele firm informatycznych, którzy usiłują przekonać przedsiębiorców, że znają klucz do podniesienia wydajności polskiego pracownika.

O produktywności mówią wszyscy - ekonomiści, socjologowie, politycy. Również przedstawiciele firm informatycznych, którzy usiłują przekonać przedsiębiorców, że znają klucz do podniesienia wydajności polskiego pracownika.

Informatyczny obraz przeciętnego polskiego przedsiębiorstwa - choć z pewnością lepszy niż kilka lat temu - wciąż nie wygląda imponująco. W ujęciu procentowym wydaje ono na nowoczesne technologie mniej niż konkurenci w krajach rozwiniętych. Inwestycje często nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, co więcej, za zakupami rzadko kryje się przemyślana strategia. "Ponad 70% małych firm - choć regularnie inwestuje w informatykę, a sam rynek rośnie - nie dostrzega pozytywnego wpływu IT na redukcję kosztów i wzrost przychodów" - twierdzi Artur Rybka z Microsoftu, który współfinansował badanie koniunktury na produkty IT na rynku MSP.

Pracowity, niewydajny

"Cięcie kosztów" zaprzątało głowy przedsiębiorców w okresie powolnego wzrostu gospodarczego. Teraz, kiedy wszystko wskazuje na to, że wreszcie udało się zażegnać najgorszy kryzys od czasu transformacji gospodarczej, powoli powraca optymizm i klimat sprzyjający inwestycjom. Przedsiębiorcy chętniej niż o redukcji kosztów mówią obecnie o podnoszeniu produktywności. Tę zmianę nastawienia natychmiast starają się wykorzystać dostawcy technologii informatycznych.

W ostatnim czasie przeprowadzono wiele badań dotyczących produktywności. Najczęściej cytowane to badania wykonane przez ośrodek statystyczny Unii Europejskiej - Eurostat i organizację OECD. Wyłaniający się z tych badań obraz polskiego pracownika jest mniej więcej taki - pracowity, ale mało wydajny.

Według OECD, Polak poświęca na pracę 1984 godzin rocznie. W tym rankingu lepsi są tylko Koreańczycy, którzy przepracowują prawie 2400 godzin. W ujęciu godzinowym Polacy pracują więcej od Japończyków, nie mówiąc już o obywatelach innych krajów Unii Europejskiej (średnia dla UE to zaledwie 1550 godzin). Na tym jednak kończy się dobra pozycja w rankingach. Ze statystyk publikowanych przez Eurostat wynika, że biorąc pod uwagę wydajność pracy w porównaniu do liczby przepracowanych godzin, znajdujemy się na szarym końcu zestawienia. W 2003 r. dla średniej europejskiej wartości 100, polska wydajność wyniosła zaledwie 43. Gorsi od nas okazali się jedynie Litwini. Najwydajniej w Europie pracują Norwegowie - 139. Nie jest lepiej, biorąc pod uwagę wydajność pracy w przeliczeniu na zatrudnioną osobę. W stosunku do europejskiej średniej (25 krajów UE) jesteśmy daleko w tyle. Przyjąwszy za średnią wydajność pracy w UE wartość 100 na zatrudnionego, w Polsce wyniosła ona w ubiegłym roku 60,4. Gorsi od nas są tylko Bułgarzy (32,4), Rumuni (35,2), Turcy (41,5), Łotysze (43,3), Litwini (49,1) i Estończycy (49,1).

Informatyka na pomoc

Pozytywnym sygnałem płynącym z cytowanych badań jest prognoza mówiąca, że polska produktywność w przeliczeniu na zatrudnionego będzie w najbliższych latach szybko rosła. W 2006 r. wyniesie 62,9 % średniej dla krajów EU. Branża IT liczy, że efektywność polskich firm i zatrudnionych przez nie pracowników będzie wzrastać dzięki wzmożonym inwestycjom w nowe technologie.

Analitycy Gartnera twierdzą, że przedsiębiorstwo jest w stanie osiągnąć największe zyski, koncentrując wysiłki na podniesieniu indywidualnej produktywności poszczególnych pracowników, w szczególności tzw. information workers. Kluczem do sukcesu jest zarządzanie czasem i podnoszenie umiejętności wykorzystania narzędzi teleinformatycznych. Najlepiej widać to na przykładzie mobilnych handlowców. Jeśli wyposażyć ich w bezprzewodowy dostęp do aplikacji i danych z dowolnego miejsca, oszczędzają mnóstwo czasu. Według Pace Productivity Report, handlowiec poświęca przeciętnie na sprzedaż zaledwie czwartą część czasu pracy. Dzięki narzędziom IT można ten wynik znacznie poprawić.

Wpływ narzędzi IT na produktywność pokazują też badania przeprowadzone w 2004 r. przez Information Worker Productivity Institute. Okazuje się, że pracownik biurowy spędza 20% czasu na odczytywaniu i wysyłaniu e-maili. Wprowadzenie usprawnień w jej obsłudze, a także zastosowanie filtrów antyspamowych pozwala wygospodarować czas, który może zostać wykorzystany na inne cele.

Wyposażenie zespołów w narzędzia ułatwiające i przyspieszające pracę sprzyja szybszemu wykonywaniu przydzielonych im zadań. Staje się to oczywiste, biorąc pod uwagę dane prezentowane przez Gartnera, które mówią, że od 50% do 75% informacji pracownicy otrzymują od innych osób. Kluczowe znaczenie mają więc mechanizmy komunikacji i koordynacji pracy zespołu oferowane przez łatwe do zintegrowania systemy IT.


TOP 200