Klienta portret doskonały

Dane o klientach, zwłaszcza w branży usług finansowych, to jedne z najcenniejszych aktywów firmy. Nowoczesne narzędzia informatyczne zapewniają, że można nimi sprawnie zarządzać i wyciągać z nich maksymalną korzyść.

Zarządzanie danymi to jeden z obszarów, w których dział IT może się wykazać i wpłynąć na wzrost przychodów organizacji. W firmach, które zbierają duże ilości danych o swoich klientach, zarządzanie informacjami odgrywa ogromną rolę. Narzędzia IT z obszaru Master Data Management mają za zadanie porządkowanie danych, zapewnienie ich najwyższej jakości i dostarczenie biznesowi kompletnej, zintegrowanej informacji o klientach.

Podczas spotkania z serii Informatica World Tour - Customer Data Forum, poświęconej koncepcji Master Data Management, toczyła się dyskusja na temat optymalizacji zarządzania danymi i tego, w jaki sposób IT powinno współdziałać z biznesem w tej materii.

Zobacz również:

  • 8 błędów strategii danych, których należy unikać
  • 9 cech wielkich liderów IT

MDM potrzebny wszędzie

Jak zauważył Paweł Borkowski, Managing Director w Integral Solutions, każda firma, która ma system z danymi klienta lub hurtownię danych, wykonała tymże pierwszy krok ku wprowadzeniu Master Data Management.

Istotne jest, aby porządkowaniem struktur danych w organizacji zajmował się i biznes, i IT. Podstawowe cele zarządzania danymi to zapewnienie ich jednolitości, precyzyjności, możliwości zarządzania, spójności semantycznej. Cele biznesowe to m.in. poprawa wiarygodności firmy, a same dane powinny być traktowane jak aktywa, jak składniki majątku przedsiębiorstwa.

Spójna architektura

Uczestnicy spotkania byli zgodni - bez spójnej architektury informacji osiągnięcie sukcesu jest niemożliwe. Pierwszym krokiem jest prawidłowe skatalogowanie i zarządzanie pojęciami - czyli w uproszczeniu wprowadzenie słownika do mądrej rozmowy o biznesie. W fazie MDM governance niezbędne jest ustalenie, kto jest odpowiedzialny za poszczególne obszary. Jednocześnie należy pamiętać, że jedynym prawdziwym właścicielem danych jest samo przedsiębiorstwo.

MDM rozumiane jako metoda patrzenia na organizację wymaga wielu zmian kulturowych, nie uda się wprowadzić efektywnego zarządzania danymi w silosach - musi to być inicjatywa obejmująca wszystkie działy i nie ma żadnego obowiązującego kanonu wprowadzenia MDM. Każda firma, która chce wprowadzić MDM, musi samodzielnie zadbać o warstwę kulturową, komunikacyjną, pojęciową, zaś samo rozwiązanie informatyczne powinna kupić.

Lista korzyści

Jednym z argumentów, które mogą przekonać przedsiębiorstwo do konieczności porządkowania struktury informacji, może być podwyższenie wartości firmy z punktu widzenia inwestora zewnętrznego - dla potencjalnego kupca spółka o uporządkowanej strukturze danych jest bardziej transparentna i lepsza.

Aby przekonać biznes do wprowadzenia MDM, należy wierzyć w sens tego działania. Trzeba mieć wizję i umieć udowodnić, że lepsze zarządzanie danymi rzeczywiście wpłynie na poprawę przychodów przedsiębiorstwa. Nie należy jednak zabierać się do "porządkowania całego świata", tylko najpierw realistycznie i dokładnie określić zakres działania.

Można zwrócić uwagę na potencjalne straty, które wynikają z braku sprawnego administrowania danymi. Jak zauważył Pascal Laik, MDM Sales Director na region EMEA w firmie Informatica, organizacja, która zaniedbuje zarządzanie danymi o klientach, odniesie porażkę w dotarciu do klienta, przedstawiając nieodpowiednie oferty, źle świadcząc usługi i wykazując niską produktywność.

Dane o klientach ulegają nieustannym modyfikacjom i trzeba umieć tymi zmianami administrować. "Statystycznie w ciągu roku miesięcznie zmienia się 18% danych, a po trzech latach ponad połowa danych jest nieaktualna" - stwierdził Bartosz Pacuszka, menedżer w Accenture. Jego zdaniem, inicjatorem zmian w zarządzaniu danymi powinien być biznes, a nie IT.

W każdym przedsiębiorstwie są liczne źródła danych i różni konsumenci danych. Nie ma jednego dobrego sposobu na kontrolowanie jakości informacji. Rozwiązaniem jest stworzenie lepszych możliwości łączenia danych pochodzących z różnych źródeł - informacje historyczne i przewidywania, dane z mediów społecznościowych. Celem jest zyskanie możliwie pełnego obrazu klienta.

Konferencja "Klienta portret doskonały. Zarządzanie informacją. Konsolidacja danych" odbyła się 20 września br. w Warszawie. CIO Magazyn Dyrektorów IT był partnerem merytorycznym wydarzenia. Organizatorami były firmy Informatica i Integral Solutions.

Priorytety biznesu dla Master Data Management:

- poprawa procesów biznesowych,

- kreowanie efektywności - osiąganie celów przy wykorzystaniu najniższych możliwych środków,

- podniesienie jakości podejmowania decyzji,

- redukowanie kosztów,

poprawa zgodności z przepisami.

Źródło: Gartner

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200