Klient i serwer w Chase Manhattan

Bank Chase Manhattan buduje dla swoich potrzeb sieć komputerów osobistych o architekturze klient/serwer, która będzie włączona do światowego systemu tego banku. Zgodnie z planami, do końca roku mają zostać uruchomione pierwsze aplikacje, a wsród nich program do obsługi rozproszonych baz danych, który umożliwi oddziałom banku łatwiejszy dostęp do, zgromadzonych w centralnym rejestrze, danych klienta. Koszt przedsięwzięcia wyniesie 96 mln USD.

Bank Chase Manhattan buduje dla swoich potrzeb sieć komputerów osobistych o architekturze klient/serwer, która będzie włączona do światowego systemu tego banku. Zgodnie z planami, do końca roku mają zostać uruchomione pierwsze aplikacje, a wsród nich program do obsługi rozproszonych baz danych, który umożliwi oddziałom banku łatwiejszy dostęp do, zgromadzonych w centralnym rejestrze, danych klienta. Koszt przedsięwzięcia wyniesie 96 mln USD.

Specjaliści od zagadnień bankowych twierdzą, że wprowadzanie środowiska typu klient/serwer w banku Chase Manhattan odzwierciedla zmiany, jakie zachodzą w światowej bankowości. Przetwarzanie danych dotyczących transakcji coraz bardziej skupia się w scentralizowanych zbiorach danych, natomiast rozproszone po świecie oddziały operacyjne oferują usługi bankowe coraz bliższe potrzebom klientów. W związku z tym potrzebny jest coraz szybszy dostęp do danych na temat profilu klienta i do jego rachunków. Powinna zatem istnieć możliwość importowania danych z wielkich komputerów do sieci lokalnych, w celu przedstawiania w zunifikowanej formie rachunków wielkich korporacji dla potrzeb długoterminowych operacji bankowych.

Banki tej klasy co Chase Manhattan posiadają wiele rozproszonych po świecie oddziałów operacyjnych, a każdy z nich prowadzi własne rejestry dla danego klienta. Skoro jednak bank stanowi jedną całość, należałoby stworzyć możliwość syntezy tych danych. Bank powinien móc podać swojemu klientowi - np. ponadnarodowej korporacji z siedzibą w Nowym Jorku - aktualny obraz stanu jego inwestycji w wielu krajach, a równocześnie azjatyckie i europejskie operacje takiego klienta powinny być obsługiwane na takim samym poziomie, co operacje w jego nowojorskiej centrali.

Poprawienie możliwości korzystania z danych gromadzonych w systemach rejestracji transakcji staje się dla większości banków zagadnieniem o największym priorytecie. Jedną z najlepszych dróg do osiągnięcia tego celu - jak twierdzą specjaliści - mogłoby być posługiwanie się właśnie rozproszonymi relacyjnymi bazami danych w środowisku typu klient/serwer.

Przewiduje się, że architektura typu klient/serwer będzie otaczać wypróbowane duże komputery, służące obecnie do przetwarzania i ochrony ważnych danych finansowych. Dzięki środowiskom rozproszonym systemy zyskają na elastyczności i uodpornią się na błędy wynikające z wielokrotnego wprowadzania tych samych danych do różnych aplikacji. Również obsługa systemu stanie się łatwiejsza.

Powinien także nastąpić spadek kosztów, wynikający z ograniczenia posługiwania się dużymi komputerami. Oszczędności związane są także z faktem, że niektóre starzejące się aplikacje przeznaczone dla dużych komputerów, będą mogły być dostosowane do pracy w nowym środowisku, co powinno być tańsze od tworzenia aplikacji na nowo. Jednakże adaptacja programów stanowi wyzwanie zarówno dla programistów, jak i dla użytkowników. Obecnie nie będzie już wystarczał sam funkcjonalny opis aplikacji - potrzebna będzie również znajomość jej architektury, a także architektury danych.

Chase Manhattan Bank poczynił już znaczne inwestycje w zakresie stosowania technik klient/serwer. Spośród 22 tys. komputerów osobistych zainstalowanych w biurach banku na całym świecie, do sieci LAN podłączono już 12 tys. Wykorzystywane są stacje robocze Sun Microsystem oraz sieci Novell/Ethernet i globalne łącza Internet.

Systemy banku Chase posługują się serwerami baz danych DB2 firmy IBM i ADABAS firmy Software AG. Środowisko klient/serwer tworzone jest na bazie sieci NetWare za pomocą systemu do zarządzania relacyjnymi bazami danych SQL Server firmy Sybase Inc. System 10 firmy Sybase zostanie wkrótce wyposażony w serwer replikacyjny (Sybase System 10 Replication Server), umożliwiający kopiowanie ważnych danych poprzez wiele serwerów i w konsekwencji wykorzystywanie ich w rozrzuconych po całym świecie oddziałach. Serwer replikacyjny będzie obsługiwał wybrane aplikacje, w których ważny jest czas, np. operacje związane z ubezpieczeniami.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200