Klasyfikowanie zawartości w BorderManager 3.7

Najnowsza wersja (3.37) oprogramowania BorderManager firmy Novell, służącego do zabezpieczania sieci lokalnych przed zagrożeniami wiążącymi się z dostępem do Internetu, została wyposażona w zintegrowaną bazę danych SurfControl, umożliwiającą łatwe klasyfikowanie zawartości.

Najnowsza wersja (3.37) oprogramowania BorderManager firmy Novell, służącego do zabezpieczania sieci lokalnych przed zagrożeniami wiążącymi się z dostępem do Internetu, została wyposażona w zintegrowaną bazę danych SurfControl, umożliwiającą łatwe klasyfikowanie zawartości.

Baza zawartości SurfControl zawiera informacje o ponad 3,5 mln stron internetowych, podzielonych na 30 kategorii w 60 językach, a jej zawartość jest codziennie aktualizowana. Nad tworzeniem i aktualizacją bazy pracuje sztab ekspertów dysponujących odpowiednimi narzędziami informatycznymi. Użytkownicy mają możliwość dostosowania kryteriów filtrowania do własnych potrzeb i obowiązującej w firmie polityki korzystania z Internetu.

Zobacz również:

W połączeniu z bazą SurfControl BorderManager umożliwia monitorowanie wykorzystania sieci w czasie rzeczywistym i generowanie raportów na podstawie kilkudziesięciu gotowych, łatwych do zmodyfikowania schematów. Raporty mogą być automatycznie tworzone i publikowane w sieci lub dostarczane wskazanym osobom.

BorderManager, oparty na Novell eDirectory, współpracuje z produktami, takimi jak Novell iChain i SecureLogin, tworząc centralny punkt zarządzania danymi identyfikacyjnymi oraz uprawnieniami użytkowników. Umożliwia w ten sposób bezpieczny dostęp do danych i aplikacji przez sieci lokalne, łącza komutowane, bezprzewodowe, VPN czy Internet przy zachowaniu zunifikowanego mechanizmu uwierzytelniania użytkowników.

Baza zawartości SurfControl jest integralną częścią każdego pakietu BorderManager 3.7. Klienci uzyskują prawo 45-dniowego bezpłatnego korzystania z bazy, po tym czasie należy wykupić subskrypcję na jej uaktualnianie.


TOP 200