Klastry na polskich uczelniach

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) uruchomiło jeden z największych w Polsce klastrów obliczeniowych. Za jego instalację odpowiedzialny był warszawski ATM. Platforma ta wykorzystuje moc 218 procesorów Itanium i działa pod kontrolą systemu 64-bitowego systemu operacyjnego Debian GNU/Linux 3.1 Sarge. Klaster w PCSS dysponuje sumaryczną pamięcią operacyjną 0,5 TB.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) uruchomiło jeden z największych w Polsce klastrów obliczeniowych. Za jego instalację odpowiedzialny był warszawski ATM. Platforma ta wykorzystuje moc 218 procesorów Itanium i działa pod kontrolą systemu 64-bitowego systemu operacyjnego Debian GNU/Linux 3.1 Sarge. Klaster w PCSS dysponuje sumaryczną pamięcią operacyjną 0,5 TB.

Klaster będzie wykorzystywany m.in. na potrzeby projektów Krajowy Klaster Linuxowy Clusterix oraz EGEE (Enabling Grids for E-sciencE). Projekt Clusterix zainaugurował działalność w grudniu 2004 r. W stworzeniu Clusterixa uczestniczyły Optimus, HP i Intel. Zbudowana architektura oferuje moc 802 procesorów Itanium 2. Twórcy Clusterixa liczą, że znajdzie on zastosowanie zarówno w badaniach naukowych, m.in. projektach realizowanych w ramach 6. i 7. Programu Ramowego, jak i przedsięwzięciach komercyjnych. Przykładowe zastosowania systemu obejmują obliczenia naukowe z zakresu symulacji przepływu krwi, badania struktur białek czy projektowania układów elektroniki molekularnej.

Poprzez sieć Pionier, Clusterix połączył systemy przetwarzania danych w 12 ośrodkach akademickich: Politechniki Białostockiej, Politechniki Częstochowskiej, Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej TASK, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET na Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Opolskiego, Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, Politechniki Szczecińskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego. W ten sposób powstał największy rozproszony system obliczeniowy w Polsce.


TOP 200