Klaster do towarzystwa

Amplico Life SA jest pierwszym użytkownikiem klastra Data General w Polsce. Dotychczas największy problem stanowi brak aplikacji mogących pracować w klastrze, dostarczanych przez niezależnych producentów.

Amplico Life SA jest pierwszym użytkownikiem klastra Data General w Polsce. Dotychczas największy problem stanowi brak aplikacji mogących pracować w klastrze, dostarczanych przez niezależnych producentów.

Przeprowadzka Towarzystwa Ubezpieczeniowego Amplico Life SA do nowej siedziby była okazją do modernizacji firmowej sieci komputerowej. Uzupełnieniem stosowanej sieci Token Ring i serwera AS/400, obsługującego najważniejszą aplikację bazodanową, stały się serwery Windows NT, obsługujące użytkowników sieci. Rolę podstawowego węzła komunikacyjnego pełni klaster Data General, pracujący pod kontrolą oprogramowania Microsoft Cluster Server 1.0. Na nim działa aplikacja Microsoft Exchange Server 5.5.

Przeprowadzka do nowości

Na początku 1998 r., przed przeprowadzką do nowej siedziby, Amplico Life dysponowało siecią zbudowaną w technologii Token Ring, do której był podłączony główny serwer AS/400 i komputery użytkowników. Problem polegał na tym, że wszystkie dane użytkowników przechowywano na lokalnych stacjach roboczych (były rozproszone) i nie było uregulowanego sposobu wymiany informacji drogą elektroniczną między pracownikami firmy.

Jako rozwiązanie tego problemu firma zdecydowała się wdrożyć Windows NT i serwer pocztowy Exchange. "Zdecydowaliśmy się na zakup klastra, gdyż wymagaliśmy niezawodności, a jednocześnie możliwości skalowania systemu. Wybraliśmy klaster oparty na Windows NT, gdyż jest on tańszy od alternatywnych rozwiązań korzystających z systemów Unix" - mówi Łukasz Malenda, kierujący działem informatyki w Amplico Life SA.

Na zapytanie ofertowe odpowiedziało zaledwie kilka firm. "Zaskoczeniem było to, że nie otrzymaliśmy odpowiedzi z takich znanych firm, jak Hewlett-Packard czy IBM" - stwierdza Łukasz Malenda. W drodze eliminacji rozwiązań najmniej satysfakcjonujących wybrano proponowane serwery mało znanej w Polsce firmy Data General, specjalizującej się w produkcji wysoko wydajnych klastrów, korzystających z pakietu i systemu Microsoftu.

Dzisiaj

Podstawową aplikacją pracującą w ramach klastra jest Microsoft Exchange Server 5.5, zoptymalizowany do działania pod kontrolą oprogramowania Microsoft Cluster Ser-ver 1.0, wchodzącego w skład systemu Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition.

Klaster składa się z dwóch serwerów Data General Aviion 3650 w identycznych konfiguracjach. Każdy jest wyposażony w dwa procesory Pentium Pro (możliwa rozbudowa do 4) i 512 MB RAM (w maksymalnej konfiguracji do 4 GB). Serwery współdzielą macierz dyskową skonfigurowaną jako RAID 5, podłączoną do nich poprzez magistralę SCSI. Ponadto każdy serwer jest wyposażony w dyski 2 GB pracujące w konfiguracji typu mirror, na których znajduje się system operacyjny.

"Same serwery Data General nie były powodem problemów. Uwagi można mieć jedynie do pracującego na nich oprogramowania" - mówi Zbigniew Stanik, administrator sieci LAN/WAN w Amplico Life SA. Podstawowe uwagi dotyczą braku funkcji automatycznej dystrybucji obciążenia, która chociaż obecnie nie jest niezbędna, wkrótce może być potrzebna, jeśli Amplico zdecyduje się uruchomić na klastrze kolejne aplikacje.

"Największym problemem podczas pracy z konfiguracją klastrową opartą na Windows NT jest brak dodatkowych aplikacji 'świadomych', że pracują w konfiguracji klastrowej" - mówi Zbigniew Stanik. Firma do tej pory nie znalazła np. programu archiwizującego, który mógłby wykonać pełny backup serwera Exchange z możliwością odtwarzania pojedynczych skrzynek pocztowych, a jednocześnie poprawnie pracującego w środowisku klastrowym.

Stosowanie w Amplico Life SA serwera Exchange w konfiguracji klastrowej jest w pełni uzasadnione. Jest on bowiem podstawowym sposobem komunikacji w firmie, która ma 13 oddziałów w Polsce. Za pośrednictwem sieci lokalnej w centrali firmy w Warszawie, a także linii stałych łączących centralę z lokalnymi oddziałami, z usług serwera pocztowego korzysta prawie 500 użytkowników. W ciągu trzech najbliższych miesięcy klaster zostanie wzbogacony o kolejną aplikację. Internet Information Server Microsoftu ma pełnić rolę serwera intranetowego, służącego jako kolejne medium wymiany informacji wśród pracowników Amplico Life SA.

Konfiguracja klastra Data General

Dwa serwery Aviion 3650, z których każdy jest wyposażony w 2 procesory Pentium Pro 200 MHz (z możliwością rozbudowy do 4), 512 MB RAM (4 GB) i systemowy dysk twardy 2 GB, pracujący w konfiguracji typu mirror.

Macierz dyskowa Clariion wyposażona w dwa niezależne kontrolery, z których każdy może obsługiwać część lub wszystkie dyski macierzy. Podłączona do serwerów za pośrednictwem magistrali SCSI poprzez zastosowane w nich kontrolery Differential SCSI. Skonfigurowana jako RAID 5.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200