Klaster Omega dla systemu ISOF

Ma być platformą dla - oferowanego w ramach usług ASP - systemu klasy ERP ISOF tej szczecińskiej firmy.

Ma być platformą dla - oferowanego w ramach usług ASP - systemu klasy ERP ISOF tej szczecińskiej firmy.

ISOF jest oferowany przez od 2000 r. Sprzedawane są zarówno jego licencje, jak i dostęp w ramach usług ASP. Przedstawiciele firmy chcą położyć nacisk głównie na tę drugą ofertę, skierowaną do małych i średnich przedsiębiorstw. W 2005 r. przychody firmy z tego tytułu wyniosły 400 tys. zł. Całkowite przychody firmy wyniosły 5,4 mln zł.

Decyzję o budowie klastra spowodowało zainteresowanie użytkowników tą usługą. Obecnie system ISOF pracuje na serwerach znajdujących się w dwóch centrach danych - podstawowym i zapasowym. Klaster, który je zastąpi, ma być gotowy na początku 2007 r. i udostępniony wraz z nową, dziewiątą wersją systemu ISOF. "Klaster będzie mógł sprostać blisko trzykrotnemu wzrostowi liczby użytkowników w 2006 r. i podobnemu w latach następnych" - przekonują przedstawiciele szczecińskiej firmy. Zwiększyć się ma też dostępność usług - z 99,2% obecnie do 99,9%.

Z systemu ISOF w modelu ASP korzystają przede wszystkim firmy prowadzące sprzedaż hurtową. "Obecnie 10% sesji prowadzonych jest z zagranicy. Dlatego na początek przyszłego roku przygotowujemy angielską i niemiecką wersję ISOF" - mówi Wojciech Grzybek, prezes zarządu firmy Heuthes.


TOP 200