Klaster Bem we Wrocławiu

Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe Politechniki Wrocławskiej wspólnie z firmą Comtegra udostępniło infrastrukturę badawczą.

Naukowcy otrzymali dostęp do najszybszych w Polsce narzędzi obliczeniowo-symulacyjnych wspierających badania naukowe. Przy modernizacji infrastruktury wykorzystano technologię firmy DataDirect Networks, producenta zaawansowanych systemów do składowania i przetwarzania danych.

Klaster Bem to superkomputer wykorzystywany przez WCSS jako element infrastruktury informatycznej używanej przez ponad 3 tys. pracowników naukowych uczelni i innych organizacji. Razem z wysokowydajnym, skalowalnym systemem współdzielenia plików Lustre oraz zintegrowanym systemem usług sieciowych tworzy platformę, która oferuje najwyższej jakości usługi obliczeniowe i pozwala na ich bezpieczne składowanie, stanowiąc wsparcie informatyczne dla badań prowadzonych przez naukowców uczelni.

Zobacz również:

System plików Lustre, kluczowy element klastra, udostępniający dane, jest użytkowany przez WCSS od 2012 r. Dla sprawnego i wydajnego działania całego rozwiązania system plików, oferujący przestrzeń dyskową wielu węzłom, musi mieć jak największą wydajność i pojemność.

WCSS zdecydowało się na wdrożenie najnowszej macierzy DataDirect Networks SFA12kx-40, która charakteryzuje się największą gęstością danych w jednostce przestrzeni. To dało WCSS najbardziej wydajny i skalowalny system współdzielenia plików w Polsce.


TOP 200