Kim są finaliści CIO Roku 2018? Kto zostanie CIO Roku 2018?

Jurorzy CIO Roku 2018 mają twardy orzech do zgryzienia. Bardzo mocne i interesujące zgłoszenia w finale 16 edycji konkursu!

Jurorzy CIO Roku 2018 mają twardy orzech do zgryzienia. Bardzo mocne i interesujące zgłoszenia finalistów 16 edycji konkursu, nad którym patronat sprawuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Przedstawiamy ich sylwetki w układzie alfabetycznym. Oto jacy kandydaci znaleźli się w finale konkursu na najlepszego CIO w Polsce i spotkają się w 2 etapie w dniach 15 i 16 listopada. Serdecznie gratulujemy finalistom!

Zobacz również:

  • 9 cech wielkich liderów IT
  • GenAI jednym z priorytetów inwestycyjnych w firmach

Bartosz Brosowski jako CIO Grupy LOTOS S.A. zaprojektował i wprowadza szeroko zakrojone zmiany organizacyjne

w formie scentralizowanej struktury IT, połączone ze stworzeniem koncepcji, budową i uruchomieniem scyfryzowanych procesów w obszarach wewnętrznych usług, spójnego i przejrzystego monitorowania inwestycji w infrastrukturę oraz narzędzia i systemy IT, danych i analityki odpowiadających założeniom koncepcji Przemysłu 4.0, cyberbezpieczeństwa. CIO realizuje tym samym strategiczne zmiany w firmie, wszystkie działania legitymizując wymiernym, istotnym wpływem na wyniki Grupy LOTOS.

Ryszard Bryła, dyrektor Departamentu Architektury IT, Projektów i Informatyki PKP Energetyka SA, wraz z pozostałymi menedżerami otrzymał przed 3 laty od nowego właściciela, funduszu CVC Partners, zadanie przekształcenia firmy w „World Class Infrastructure Operator”.

Bez cyfrowej transformacji biznesu byłoby to zadanie niemożliwe do realizacji. W Grupie Kapitałowej PKP Energetyka przygotował kompleksowy program cyfryzacji i automatyzacji kluczowych linii biznesowych, uruchomił wszystkie istotne elementy tego programu. Jego mapa drogowa obejmuje dziś ponad 40 uruchomionych projektów, m.in. SCADA/ADMS, Asset Management, billing, platforma kontaktu z dostawcami, Korporacyjna Szyna Danych, system robotyzacji procesów. W połączeniu z budową centrum obliczeniowego z chmurą hybrydową i rewitalizacją SAP ERP przedsięwzięcia te stanowią realizację Wizji Architektury IT.

Rafał Chmielewski, dyrektor ds. IT Anwim S.A. zbudował od podstaw w firmowe IT i uczynił zeń narzędzie nadzwyczaj skutecznej zmiany,

optymalizacji biznesu. Dzięki IT obecnie Anwim to jedyny gracz w sektorze paliw na rynku polskim i zagranicznym, który akceptuje 8 kart flotowych. Dokonane zmiany w roku 2018 dotyczyły również własnego systemu flotowego. Narzędzia dostarczone przez IT pozwoliły uzyskać wielokrotne obniżenie kosztu implementacji w stosunku do pierwszych wdrożeń oraz skrócić czas implementacji. To de facto oznacza prawdziwą transformację biznesu. Udany mariaż IT i biznesu decyduje ponadto, że Anwim posiada najbardziej dynamiczny przyrost sieci stacji paliw.

Michał Głowiński, General Manager, HL Tech. Michał wymyślił koncepcję i stanął od 2017 r. na czele HL Tech, oddziału brytyjskiej firmy Hargreaves Lansdown,

który otrzymał od tej potężnej firmy finansowej zadanie dostarczenia narzędzi IT do strategicznej zmiany organizacyjnej. W Warszawie urósł zatem „Neo z Matrixa”, który ma zmienić porządek świata. Efekty bezkompromisowego zastosowania metodyk i standardów są imponujące: rozpoznając wąskie gardła tworzą nowe procesy i rozwiązania HL Tech uzyskuje przy tym wielkoskalowe korzyści. HL zarządza bowiem 94 mld funtów inwestycji klientów indywidualnych, firma należy do 100 największych firm w Wielkiej Brytanii i jest notowana w indeksie FTSE 100.

Dariusz Jędryczek, dyrektor Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, wdrażając EZD i EOF dokonał zarazem zmiany całości zakresu działania Centrum Usług Wspólnych.

Wdrożenie uporządkowało zarządzanie dokumentami, przyspieszyło procesy decyzyjne, pozwoliło na szybki dostęp do dokumentów, uprościło archiwizacje. Ta transformacja to nie tylko pokonanie barier prawnych, organizacyjnych czy technicznych, ale przede wszystkim mentalności urzędnika w odniesieniu do nowoczesnych technologii. To faktyczny przełom i otwarcie na kolejne projekty transformacji.

Mariusz Sobociński, dyrektor IT & Analityków Biznesowych, Nowy Styl Sp. z o.o., doprowadził do stworzenia i uruchomienia EBES (Enterprise Business Execution Platform) w całej Grupie.

EBES pracuje dla wszystkich zintegrowanych w NSG spółkach, wspiera większość działań operacyjnych od procesów handlowych po instalacje i dostawy do klientów oraz obsługę posprzedażną. Wdrożenie to jest jednym z kamieni milowych rozwoju i kariery CIO w Grupie, obecnie będącego już członkiem rozszerzonego Zarządu NSG, odpowiadającego za IT, Dane Produktowe(Digital Twin) oraz Programy Integracji Operacyjnej z zakupionymi spółkami, które wykraczają daleko poza świat IT.

Robert Rogoziewicz, UGI EAST IT Manager, AmeriGas Polska Sp. z o.o., współtworzył i wprowadził w życie scenariusz bezpiecznego i szybkiego przejścia obsługi kluczowych systemów na nową platformę.

UGI to globalna firma zajmująca się dystrybucją płynnego gazu, z centralą w US, w Europie obecna w kilkunastu krajach. Firma była niezadowolona z zewnętrznego globalnego dostawcy platformy data center, co zdecydowało o przejściu do środowiska hybrydowego. Migracja z ośrodków w 8 krajach została przeprowadzona w 11 miesięcy. Architektura hybrydowa pozwala aktywnie monitorować efektywność, powstaje też wewnętrzny competence center skupiający kompetencje decydujące o konkurencyjności IT oraz całego UGI.

Agnieszka Szopa-Maziukiewicz, Dyrektor Zarządzający IT, Biuro Informacji Kredytowej SA. Dwa fundamentalne dla działalności BIK przedsięwzięcia: Platforma Antyfraudowa BIK oraz Platforma Blockchain BIK,

które postawiły BIK w pierwszym szeregu instytucji rynku finansowego i w ogóle gospodarki, pod względem jakości i zaawansowania przetwarzania danych i informacji. BIK stał się ośrodkiem innowacyjności na skalę całego polskiego sektora bankowego – co jest znaczącym osiągnięciem. Rola CIO polegała na stworzeniu koncepcji i doborze innowacyjnych rozwiązań informatycznych, które pozwalają osiągać sprawnie cele biznesowe oraz gwarantują bezpieczeństwo.

Rozstrzygniecie konkursu, nowego CIO Roku, poznamy 6 grudnia podczas uroczystej Gali.

Kim są finaliści CIO Roku 2018? Kto zostanie CIO Roku 2018?
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200