Kilka plusów dla Harvard Graphics 4.0

Programy grafiki prezentacyjnej dla Windows

Programy grafiki prezentacyjnej dla Windows

Harvard Graphics 4.0 jest jednym z bardziej popularnych programów grafiki prezentacyjnej, rywalizującym skutecznie na tym polu z takimi produktami jak: PowerPoint for Windows 95 firmy Microsoft, Lotus Freelance Graphics 96 sprzedawany od niedawna pod barwami firmy IBM czy Presentations 3.0 firmy Novell. Program Harvard Graphics może pracować równie efektywnie pod kontrolą Windows NT 3.51 jak i w środowisku Windows 95, oferując przy tym wiele nowych, dobrze opracowanych funkcji.

Malowanie z gradientem

Do ważniejszych właściwości Harvard Graphics można zaliczyć perfekcyjne operowanie porcjami tekstu a w tym możliwość wypełniania powierzchni napisów z ustaloną przez użytkownika, zmieniającą się wzdłuż wybranej osi gęstością wypełniającej barwy (z tzw. gradientem wypełnienia) - każda z liter tekstu może być przedstawiona np. w formie wypukłego zarysu, przez co osiąga się efekt płaskorzeźby.

Metoda wypełniania obszarów z gradientem gęstości jest wykorzystywana przez Harvard Graphics w odniesieniu do wielu obiektów. Wystarczy wybrać początkowy i końcowy kolor, dokładnie określić kąt, jaki określa szybkość zmian (gradient) wypełnienia kolorami powierzchni i wcisnąć Enter.

Nie trzeba przy tym korzystać z okien dialogowych, chyba że użytkownik chce dobrać własne, wielokolorowe (nie tęczowe, automatyczne) zacieniowanie powierzchni wybranej figury.

Osobisty doradca

Okienka dialogowe Harvard Graphics są zgodne ze standardami Windows 95, przez co użytkownik ma pod ręką bogaty asortyment różnych, możliwych do uzyskania właściwości. Są wśród nich takie jak obroty obiektów, wybór gradientu wypełniania obszarów, dobór rodzajów wykresów i wiele innych.

Osoby rozpoczynające pracę z Harvard Graphics mogą korzystać z porad programu Doradca (Advisor), który można uruchomić równolegle do głównej części programu. Doradca potrafi podpowiedzieć wiele użytecznych szczegółów i prowadzi użytkownika najkrótszą drogą w trakcie budowy prezentacji. Może przy tym wskazać, jaki rodzaj wykresu należy wybrać i w jaki sposób wprowadzać związane z nim dane. Po sesji współpracy z Doradcą można się przekonać, że jest on użyteczny nawet dla doświadczonych praktyków, korzystającychdłuższy czas z pakietu Harvard Graphics.

OLE 2.0 i multimedia

Współpraca Harvard Graphics z obiektami OLE 2.0 daje duże korzyści. Użytkownik może np. - korzystając z mechanizmu "przesuń i upuść" (drag & drop) - przesunąć grafikę, pochodzącą z aplikacji CorelDraw do wnętrza prezentacji Harvard Graphics. To samo tyczy przesunięcia się obiektów, jak części arkusza kalkulacyjnego Excel czy tekstu, pochodzącego z edytora Word. Podwójne kliknięcie na obiekcie znajdującym się w oknie Harvard Graphics automatycznie uruchamia takie aplikacje jak Excel czy Word. Jednakże obiekty ukazują się tylko w postaci mapy bitowej, co może zaskoczyć początkujących użytkowników. Wniosek z tej sytuacji jest taki, że czasami lepiej jest do budowanej prezentacji importować same dane (a nie pełne obiekty).

Warto dodać, że Harvard Graphics nie umożliwia niestety importu plików z takich progamów prezentacyjnych jak Freelance czy PowerPoint.


TOP 200