Kierunek na programowanie obiektowe

Microsoft przygotowuje 32-bitową wersję bazy danych Visual FoxPro 5.0.

Microsoft przygotowuje 32-bitową wersję bazy danych Visual FoxPro 5.0.

Minął prawie rok od czasu, gdy Microsoft wprowadził technologię programowania obiektowego w poprzedniej wersji systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych (SZRBD) - Visual FoxPro 3.0. Obecnie firma kończy prace nad kolejną, 32-bitową wersją Visual FoxPro 5.0 for Windows 95 i NT.

Jak zwykle, w systemie oznaczeń kolejnych wersji znalazły się dziury. Microsoft pominął wersję 4.0, oficjalnie w tym celu, aby zsynchronizować numery wprowadzanych na rynek produktów.

Pierwszy rzut oka na kolejną wersję SZRBD nie pozwoli zauważyć większości nowych elementów. Przede wszystkim w znacznym stopniu wzrosła prędkość obsługi ekranów. Przy pracy z komputerem klasy 486 DX 100 MHz z 36 MB RAM i kartą graficzną z 1 MB RAM, wywoływane formularze oraz List Box pojawiają się dużo szybciej niż w wersji 3.0.

Zmieniły się pewne elementy interfejsu. Microsoft nareszcie zrezygnował z głównego okna FoxPro. Kontynuując rozwijanie standardu Windows 95, system obsługuje obecnie aplikacje z interfejsem, umożliwiającym korzystanie z wielu lub z pojedynczego dokumentu.

Edytor kodu w Visual FoxPro 5.0 korzysta z oznaczania składni kolorami. Dzięki temu skladnia rozpoznana przez system może być wyróżniona podkreśleniem bądź innym kolorem niż pozostały tekst. Kolory są dowolnie definiowane przez użytkownika. Zgodnie ze standardem Windows 95, edytor kodu korzysta także z prawego przycisku myszy. Wywoływane jego przyciśnięciem menu ma kilka nowych funkcji: listę funkcji i procedur, wykonywanie bloków kodu oraz możliwość dołączania bądź rezygnacji z komentarza do bloków kodu. Jedną z wygodnych funkcji, która zniknęła w wersji 3.0, a obecnie powróciła, jest tzw. Beautify (upiększanie). Funkcja ta reformatuje kod automatycznie, wprowadzając duże litery w słowach kluczowych i przesuwając bloki kodu.

Zaletą nowej wersji jest potężny element systemu - Debugger. Umożliwia on wizualne odwoływanie się do obiektów w czasie uruchamiania modułów wykonywalnych runtime. Dzięki temu można sprawdzać wartość każdego obiektu oraz relacje zachodzące w łańcuchu powiązanych obiektów. Narzędzie pozwala zmienić wartość właściwości obiektu podczas przetwarzania aplikacji w trybie runtime. Dostępne jest także wizualne przenoszenie i upuszczanie (drag and drop) zmiennej odpowiedzialnej za pamięć w oknie obserwacji (Watch Window), tak by zobaczyć jej wartość.

Kolejnym elementem wersji 5.0 jest komenda ASSERT zbliżona do przerwania warunkowego. ASSERT pozwala przejść w tryb usuwania błędów w aplikacji, która oparta została na warunku programu.

W Debuggerze dołączono możliwość śledzenia zdarzeń (Event Tracking). Za pomocą tego narzędzia użytkownik może wybrać zdarzenia, które zamierza śledzić, oraz nakazać FoxPro utworzenie pliku prezentującego te zdarzenia oraz porządek, w jakim były one uruchamiane. Ukończoną lub przerwaną sesję usuwania błędów można zapamiętać wraz z całym środowiskiem w postaci pliku. Oznacza to, iż przerwany proces usuwania błędów można dokończyć w późniejszym czasie bez potrzeby powtarzania całej sesji.

Unowocześniono także okno właściwości (Property Sheet). Obecnie można zmieniać czcionkę na małą, średnią i dużą. Komenda Group Select umożliwia jednoczesną zmianę właściwości wielu obiektów w formularzu. Funkcja ta w znacznym stopniu różni się od filozofii przeprowadzania zmian w jednym obiekcie w danym momencie, która była dostępna w poprzedniej wersji FoxPro.

Microsoft wyposażył system w łącze do narzędzia służącego do kontroli wersji - Source Safe. Niestety, firma nie ujawniła, w jaki sposób i kiedy Source Safe będzie oferowane z Visual FoxPro.

Nowe, choć mniej istotne elementy SZRBD to animowane kursory, zawijanie tekstów wokół przycisków uruchamiających komendy oraz obiekt będący paskiem stanu. Natomiast funkcja służąca do tworzenia raportów (Report Writer) pozostała w gruncie rzeczy w tej samej, starej, praktycznie nie zmodyfikowanej formie. Visual FoxPro 5.0 jest w pełni 32-bitową aplikacją, która wymaga systemu Windows 95 lub NT i nie będzie poprawnie pracować ze starszymi wersjami Windows.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200