Kierunek: integracja państwowego IT

Likwidacja silosów informacyjnych oraz integracja państwowych usług elektronicznych to strategiczne kierunki działań Ministerstwa Cyfryzacji.

Krzysztof Szubert, Doradca strategiczny Ministra Cyfryzacji. Źródło: Computerworld IDG.

Krzysztof Szubert, Doradca strategiczny Ministra Cyfryzacji, przedstawił aktualizację strategicznych kierunków działań Ministerstwa Cyfryzacji. Wszystkie omówione kwestie łączy jedno: dążenie do likwidacji silosów informacyjnych oraz integracji państwowych usług elektronicznych.

Wystąpienie ministra Szuberta otworzyło merytoryczną część tegorocznej konferencji Computerworld „Państwo 2.0”. Wśród kierunków działań strategicznych Ministerstwa Cyfryzacji wyliczył 18 priorytetowych obszarów znajdujących się obecnie na różnym etapie realizacji:

 • Orientacja administracji państwa na usługi cyfrowe
 • Inwentaryzacja i monitorowanie systemów e-administracji
 • BIP - Biuletyny Informacji Publicznej
 • Jeden portal informacji i usług administracji rządowej GOV.PL
 • Wdrożenie ładu organizacyjno-decyzyjnego
 • Przyjęcie standardu elektronicznego obiegu dokumentów w administracji
 • Brama do usług: obywatel.gov.pl
 • Rozwiązania instytucjonalne – budowa struktury koordynacyjnej
 • Zwiększenie efektywności wydatkowania środków z POPC 2014-2020
 • Zintegrowanie i rozwój rejestrów państwowych
 • Wypracowanie Linii Współpracy na styku Rząd-Samorząd
 • Konsultacje społeczne oraz udział społeczny w procesie legislacyjnym
 • Przyjęcie jednolitego standardu cyfrowej identyfikacji obywateli
 • Rozwój centrów przetwarzania danych e-administracji
 • Cyfrowa edukacja społeczeństwa
 • Zapewnienie bezpiecznego dostępu do sieci oraz usług e-administracji
 • Podnoszenie kompetencji po stronie administracji
 • Zwiększenie skuteczności działań Polski w instytucjach UE …

To elementy przyjętego w lutym 2016 roku dokumentu „Kierunku działań strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych”. Minister Szubert podkreśla, że od czasu zmiany rządu Ministerstwo Cyfryzacji znacznie szerzej angażuje się w działalność różnego rodzaju unijnych gremiów dotyczących digitalizacji usług publicznych, np. eGov Action Plan Steering Board czy EU CIO Group.

Zobacz również:

 • Minister Edukacji i Nauki powołał pełnomocnika ds. transformacji cyfrowej
 • Jak CISO uciekają z pułapki centrum kosztów

Krzysztof Szubert mówi, że Ministerstwo Cyfryzacji będzie dążyło do jak najszerszego wsparcia innych resortów i jednostek administracji publicznej w budowaniu systemów informatycznych - to wizja wynikająca z koncepcji Głównego Informatyka Kraju. To w takim modelu do Ministerstwa Cyfryzacji trafił np. nadzór nad opóźnionym projektem Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia: platforma P1. „Chcemy, by jak najwięcej tego typu systemów było realizowanych przy udziale Ministra Cyfryzacji” podkreśla Krzysztof Szubert.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200