Kierowcy z RPA

System na potrzeby CEPiK-u dostarczy południowoafrykańska firma Face Technologies.

System na potrzeby CEPiK-u dostarczy południowoafrykańska firma Face Technologies.

Największym zaskoczeniem w związku z przetargiem na Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców był fakt, że w ogóle udało się go rozstrzygnąć. Zaraz potem przyszła kolejna niespodzianka - zwycięzca. Została nim nieznana firma Face Technologies z RPA, która o uznanie ekspertów powołanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zabiegała z już doskonale znanym Softbankiem.

Wybór ten spotkał się z krytyką konsorcjów, które przegrały w wyścigu o ten, w przeszłości wielokrotnie odkładany na później, przetarg. Przegrani starali się zwrócić uwagę na fakt, że pracownicy Face Technologies mogą mieć dostęp do informacji niejawnych o klauzulach "ściśle tajne" i "tajne" podczas budowy systemu CEPiK, a nie mogą wylegitymować się stosownymi certyfikatami. CEPiK zawiera jedynie informacje "poufne" - ripostowali przedstawiciele MSWiA. Zwycięskiej firmie z Afryki wypominano również kontakty z polskim handlarzem bronią i niechlubne związki z reżimem apartheidu.

Główny wpływ na wybór oferty Softbanku i Face Technologies miała cena, stanowiąca aż 55% oceny oferty. Była ona tańsza o 60-160 mln zł od cen zaproponowanych przez pozostałych oferentów. Aleksander Lesz, prezes Softbanku, tłumaczył, że tak niska cena wiąże się z faktem, iż Face Technologies oferuje w dużej mierze gotowe rozwiązanie, które trzeba jedynie zlokalizować, a nie tworzyć od początku. Spółka z RPA miała też zaoferować atrakcyjną cenę licencji, gdyż zależy jej na europejskiej referencji, aby później móc wejść na inne rynki Starego Kontynentu. Jej oprogramowanie działa tylko w kilku państwach afrykańskich, w tym Egipcie i macierzystej republice.

Wybór najtańszej, a nie najlepszej - zdaniem części komentatorów - pod względem technicznym oferty w przetargu na CEPiK stał się pretekstem do dyskusji na temat koniecznych zmian w Ustawie o zamówieniach publicznych. Dotyczy to zwłaszcza zamówień na budowę systemów IT w administracji.

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na CEPiK do wyjaśnienia pozostaje przyszła rola Terenowych Banków Danych, które obecnie prowadzą Wojewódzkie Ewidencje Pojazdów (WEP). Banków jest 16, zatrudniają ok. 1000 osób. Odpowiadają za system PESEL, ale gros ich zajęć dotyczy właśnie ewidencji pojazdów. Ich zadania z czasem przejmie Softbank. MSWiA wprawdzie zamierza powierzyć Terenowym Bankom Danych prowadzenie Kopii Bezpieczeństwa Wojewódzkiej Ewidencji Pojazdów, ale zapewne nie na dłużej niż do końca 2004 r.

Koszty budowy systemu CEPiK

Według MSWiA koszty budowy systemu CEPiK w latach 2003-2008 to prawie 500 mln zł, z czego na budowę mają być przeznaczone 342 mln zł, a utrzymanie - 156 mln zł. Tymczasem oferenci ocenili je na:

  • 180 mln zł - Softbank i Face Technologies

  • 240 mln zł - ComArch z Altkom Akademia

  • 270 mln zł - ComputerLand z HP Polska i Oracle Polska

  • 270 mln zł - Ster-Projekt z Emax

  • 340 mln zł - Prokom Software i IBM Polska

    Źródło: Informacje własne, MSWiA, firmy

  • W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

    TOP 200