Każdy z każdym

Wykorzystanie Internetu do współdzielenia zasobów PC, a nie tylko do wymiany informacji, może być początkiem rewolucji komputerowej. Tak uważają przedstawiciele Intela.

Wykorzystanie Internetu do współdzielenia zasobów PC, a nie tylko do wymiany informacji, może być początkiem rewolucji komputerowej. Tak uważają przedstawiciele Intela.

Intel będzie promować ideę tzw. peer-to-peer computing (P2P), której podstawą jest system pozwalający na wymianę zasobów pamięci dyskowej i udostępnianie mocy obliczeniowej procesorów zainstalowanych w komputerach PC pracujących w sieci. W ten sposób działa internetowy serwis Napster, który oferuje dostęp do nagrań muzycznych zgromadzonych na ok. 200 serwerach.

"Koncepcja polega na połączeniu możliwości wielu komputerów, aby realizowały zadania, których wcześniej nie można było wykonać" - mówi Craig Barrett, prezes Intela. Przewiduje on, że wkrótce tego typu systemy znajdą zastosowanie w środowiskach biznesowych. Pat Gelsinger, wiceprezes firmy i dyrektor działu Intel Desktop Products, porównał nawet znaczenie koncepcji P2P do rewolucji zapoczątkowanej przez przeglądarkę internetową.

Poparcie przez Intela idei P2P nie jest bezpodstawne. Obecnie powołano organizację, której zadaniem będzie promocja i wspieranie rozwoju nowej technologii. Należą do niej m.in. Intel, IBM, Hewlett-Packard i kilkanaście mniejszych firm, a także prowadzone są rozmowy dotyczące ewentualnego przyłączenia się Microsoftu. Pierwsze robocze spotkanie członków nowej grupy ma się odbyć pod koniec września br. Ponadto Intel zapowiedział wsparcie finansowe i inwestycje w nowe lub małe firmy zajmujące się rozwijaniem systemów P2P. Ich liczbę ocenia się na ok. 70.

Co to jest P2P?

Idea polega na rozszerzeniu zakresu współpracy serwerów, komputerów PC i notebooków podłączonych do sieci o współdzielenie zasobów - pamięci, dysków i mocy obliczeniowej procesorów. Obecnie możliwości pojedynczych komputerów PC są często wykorzystywane w niewielkim stopniu. Zdaniem Pata Gelsingera, implementacja systemu P2P w korporacjach lub firmach może przynieść miliony dolarów oszczędności i przyczynić się do powstania nowego rodzaju usług.

Środowisko typu P2P, tzw. Netbatch, jest od wielu lat stosowane w wewnętrznej sieci Intela do obsługi aplikacji wymagających intensywnych obliczeń związanych z projektowaniem mikroprocesorów. System składa się z centralnego serwera, który rozdziela zdania obliczeniowe dla ok. 10 tys. komputerów znajdujących się w 25 krajach. Według P. Gelsingera, dzięki zastosowaniu Netbatch Intel zaoszczędził przez ostatnich 10 lat ok. 500 mln USD.

Nieokreślona przyszłość

Nie należy oczekiwać, że technologia P2P szybko się upowszechni. Jej implementacja wymaga rozwiązania wielu problemów dotyczących bezpieczeństwa, niezawodności, opracowywania nowych protokołów sieciowych i oprogramowania do zarządzania rozproszonymi zasobami oraz żądaniami dostępu, a także systemów billingowych, umożliwiających rozliczanie różnych użytkowników udostępniających lub wykorzystujących moc obliczeniową lub inne zasoby komputerów. Wydaje się, że implementacja technologii P2P może być najłatwiejsza w wewnętrznych sieciach dużych firm. Efektywne działanie takiego systemu wymaga także odpowiedniej przepustowości.

Niektórzy analitycy krytycznie zauważają, że wsparcie Intela dla idei P2P wynika z kalkulacji własnych interesów, ponieważ po upowszechnieniu takiego systemu, użytkownik komputera PC, udostępniający moc obliczeniową i pamięć dyskową, szybciej będzie dążył do modernizacji sprzętu. Na razie Intel nie zaprezentował ani produktów P2P, ani planów ich wprowadzania na rynek.


TOP 200