Katowicki ośrodek postępu technicznego

Założony w 1963 r. na przeszło 24 ha terenów parkowych, w sąsiedztwie Planetarium Śląskiego.

Założony w 1963 r. na przeszło 24 ha terenów parkowych, w sąsiedztwie Planetarium Śląskiego.

Obecnie przekształca się w Centrum Promocji Gospodarczej i Przedsiębiorczości. Organizuje również szereg wystaw i targów, w tym m.in. doroczne Międzynarodowe Targi Oprogramowania Softarg (w br. 15-18 września). Celem tych Targów jest prezentacja dostępnego w handlu oprogramowania dla komputerów klasy PC, eksploatowanych w instytucjach i przedsiębiorstwach różnych branż. Promowaniu oryginalnych polskich produktów na Softargu służy doroczny konkurs dla polskich firm. Dyrekcja Targów poszukuje współfundatorów nagród konkursowych. Adres OTP, ul. Bytkowska 1b, 40-955 Katowice.


TOP 200