Katalog z komputera

Wojewódzka biblioteka publiczna w Gdańsku od trzech lat korzysta z komputerowego spisu zamówień i realizacji książek.

Wojewódzka biblioteka publiczna w Gdańsku od trzech lat korzysta z komputerowego spisu zamówień i realizacji książek.

Stworzony został już katalog książek z lat 1990- 1992, w którym można znaleźć liczbę woluminów, ceny, opis książki, termin zakupu, wydawcę itp. Biblioteka prowadzi centralne zakupy książek dla swoich filii w terenie. Uporządkowanie danych pozwala m.in. zapobiec nieprzemyślanym zakupom. Niestety, filie biblioteki nie są skomputeryzowane i - sądząc po ich kondycji finansowej - nieprędko to nastąpi. Na razie więc biblioteka wojewódzka, dysponująca dwoma PC, powiększa bazę danych, porządkuje i księguje zakupy oraz czeka na lepsze czasy.


TOP 200