Karty kredytowe w sieci

Netscape przedstawił oprogramowanie pomocne komercji w sieci.

Netscape przedstawił oprogramowanie pomocne komercji w sieci.

Za jego pomocą będzie można w sposób automatyczny obsługiwać płatności dokonywane w sieci za pomocą kart kredytowych. Moduł LivePayment pozwoli na łączenie się przez Internet z firmami, które dokonują weryfikacji kart (m.in. First Data). Dzięki temu właściciele serwisów WWW będą mogli sprawdzać autentyczność wprowadzonych numerów kart w trybie on-line. Oprogramowanie, które będzie dostępne w wersji handlowej w III kw. br., ma być zgodne ze standardem SET (Secure Electronic Transactions), opracowywanym wspólnie przez takie instytucje, jak VISA i MasterCard. Oprogramowanie ma być dostępne najpierw w wersjach na Unixa i Solaris, a potem Windows NT.


TOP 200