Kartoteka listów

Program Lifestreams Office w niestandardowy sposób prezentuje pliki i dokumenty wykorzystywane w pracy zespołowej.

Program Lifestreams Office w niestandardowy sposób prezentuje pliki i dokumenty wykorzystywane w pracy zespołowej.

Lifestreams Office wprowadzony na rynek przez firmę Mirror Worlds zapewnia nowy sposób dostępu do danych - listów, dokumentów i innych plików zgromadzonych w komputerze.

Strumień danych

Dane są prezentowane w postaci strumieni w przeglądarce WWW . Pojęcie strumienia w tym kontekście oznacza, iż dane są pobierane z różnych źródeł i prezentowane jako ciąg informacji. Ten sposób jest odmienny od standardowego wyświetlania plików w katalogach czy dostępu do dokumentów poprzez poszczególne aplikacje. Może to sprawić spore trudności użytkownikom przyzwyczajonym do obecnych interfejsów. Ma jednak szansę sprawdzić się w środowisku pracy grupowej, gdzie często trzeba wymieniać pliki i dokumenty. Lifestreams Office składa się z trzech elementów: głównego i pomocniczego serwera oraz dodatkowego modułu pozwalającego na korzystanie z dokumentów pochodzących z różnych systemów. Po zalogowaniu się do głównego serwera każdy użytkownik może wybrać tryb, w jakim będą prezentowane dokumenty: jako lista, kalendarz lub strumień. W każdym z tych trybów dokumenty są prezentowane w postaci ikony i nazwy. Dokumenty w strumieniu są wyświetlane jako ciąg zachodzących na siebie elementów. Przesunięcie kursora nad ikonę powoduje pojawienie się małego okna zawierającego krótki opis dokumentu, które można sortować według tytułu, właściciela, daty utworzenia, ostatniej modyfikacji czy dostępu lub też innego wskazanego kryterium.

Niestety, w program nie wbudowano pełnych podglądów dokumentów - trzeba albo wyposażyć w nie swoją przeglądarkę, albo otwierać aplikacje obsługujące konkretny dokument. Dokumenty można przeszukiwać - Lifestreams Office zawiera indeksowanie pełnotekstowe.

Administrator, oprócz zarządzania przywilejami użytkowników, może dopisywać do kolejki dokumentów zewnętrzne źródła, np. z serwisów informacyjnych czy programów pocztowych. Program tworzy pliki log obrazujące pracę użytkowników w określonym czasie (domyślnie jest to doba).

<hr size=1 noshade>Lifestreams Office 1.3

Producent: Mirror Worlds Technologies Inc.,http://www.mirrorworlds.com

Platformy: Windows 95/98, NT 3.5.1 oraz 4.0, Sun Solaris 2.6 lub 2.7

Cena: 350-850 USD (zależnie od ich liczby wykupionych licencji)


TOP 200