Karta aglomeracyjna dla Poznania

Pod koniec sierpnia rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na dostawę, instalację oraz konfigurację systemu do obsługi Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej (PEKA). System przygotuje firma Bull Polska. Rozwiązanie obsługujące Poznańską Elektroniczną Kartę Aglomeracyjną zostanie oparte na systemie SmartCity.

Grupa Bull ma do końca lutego 2013 dostarczyć: wyposażenie centrum personalizacji kart, wyposażenie i niezbędne interfejsy dla centrum obsługi wniosków oraz oprogramowanie potrzebne do otwarcia pierwszych punktów obsługi klienta. Zakończenie tych prac umożliwi wydawanie kart PEKA z nową aplikacją transportową.

Do końca roku 2013 planowane jest uruchomienie całego systemu wraz z wyposażeniem pojazdów i zajezdni, wdrożeniem podsystemu transportowego w zakresie opłat za przejazdy jednorazowe, wdrożeniem systemu informacji pasażerskiej oraz uruchomieniem monitorowania punktualności transportu publicznego.

Zobacz również:

"PEKA to dla miasta nowoczesne rozwiązanie o uniwersalnych cechach, które wspiera cele zawarte w Strategii Rozwoju Miasta do roku 2030" - mówi prezydent Poznania Ryszard Grobelny. "Beneficjentami tego projektu będą mieszkańcy nie tylko Poznania, ale i gmin usytuowanych wokół miasta. Co PEKA może dać aglomeracji? Przede wszystkim potencjał technologiczny, który przekłada się na poprawę i doskonalenie jakości transportu zbiorowego, a w konsekwencji na wygodę osób korzystających z tego transportu" - tłumaczy Grobelny. Jego zdaniem, karta pomoże też walczyć z wykluczeniem cyfrowym. Osoby nieposiadające rachunku bankowego i karty kredytowej będą mogły w prosty sposób korzystać z elektronicznego pieniądza w komunikacji miejskiej.


TOP 200