Karol Okoński na Gali CIO Roku: w stronę europejskiego modelu CIO

CIO jest partnerem w biznesie i w administracji - mówił gość specjalny tegorocznej Gali CIO Roku, minister Karol Okoński, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, które objęło honorowy patronat nad konkursem.

Karol Okoński wystąpił podczas Gali CIO Roku 5 grudnia br. w Warszawie.

Jako urzędnik państwowy odniósł się do zagadnień, które są ważne zarówno z punktu widzenia rozwoju biznesu jak i państwa. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie przywództwa w zespołach IT.

"Potrzebni są dziś liderzy, którzy motywują, budują zaufanie, nie tworzą barier, są członkami zespołu. Rola CIO zmienia się w kierunku modelu, który jest bardziej popularny w Europie niż USA. Jest to model partycypacyjny nastawiony na osiąganie konsensusu i synergii"
- mówił Karol Okoński.

I dodał: "CIO coraz częściej będzie partnerem dla biznesu, doradcą moderatorem, a dużo rzadziej czystym wykonawcą. Na tę zmianę wpływa technologia. Rozwój usług w modelu chmurowym czy platform low-code, które umożliwiają tworzenie komponentów programistycznych bez wiedzy programistycznej, sprawia, że biznes usamodzielnia się w działaniu od IT". Ale takie działanie będzie efektywne pod warunkiem, że zadba się – i to jest zadanie CIO – o architekturę oraz odpowiednie standardy. Karol Okoński widzi analogię między nową rolą CIO a tym, jak działa Ministerstwo Cyfryzacji.

Ministerstwo skupia się na tym, by budować ogólne ramy działania i w tych ramach realizować projekty usług wspólnych dla różnych obszarów. Przykładem takiego projektu jest jeden system identyfikacji elektronicznej.

Dzięki współpracy z bankami w ostatnich czterech latach ministerstwu udało się zwiększyć liczbę profili zaufanych z 300 tys. do ponad 4 milionów.
Innym przykładem jest portal, w którym można publikować otwarte dane. Przy tym projekcie ministerstwo podjęło współpracę z miastami polegającą na wzajemnym linkowaniu źródeł danych i udostępnianiu portalu poprzez interfejs programistyczny API. Jeszcze innym przykładem jest portal będący bramą do usług, które mogą być świadczone z różnych portali domenowych. Niezależnie od projektów Ministerstwa Cyfryzacji swoje projekty realizują inne ministerstwa. „I to jest dobre – ocenił Karol Okoński – Jest to model oparty nie na hierarchii, ale na partnerstwie, z doradztwem i weryfikacją założeń na poziomie architektury.”

Na koniec wystąpienia Karol Okoński zaapelował do członków Klubu CIO o zaangażowanie na rzecz rozwoju państwa.

Karol Okoński na Gali CIO Roku: w stronę europejskiego modelu CIO

Karol Okoński, Ministerstwo Cyfryzacji, Zefiryn Tora, CIO Roku 2019, Tomasz Matuła, jury CIO Roku

„Chciałbym zachęcić wszystkich Państwa, byście na pewnym etapie swojej kariery, jeśli nadarzy się okoliczność, podjęli wyzwanie, wyszli ze swojej strefy komfortu – również finansowego – i dodali swoją cegiełkę do cyfryzacji Polski. Oczywiście, sprawnie prowadząc przedsiębiorstwa i popularyzując nowe technologie też się Państwo do cyfryzacji naszej ojczyzny przykładają, za co serdecznie chciałbym podziękować w imieniu Ministerstwa Cyfryzacji i własnym.”
- podsumował Gość Specjalny 17 gali CIO Roku.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200