Kapsch i ELWRO

Austriacka firma Kapsch, dostawca cyfrowych systemów telekomunikacyjnych dla Poczty Austriackiej i Poczty Węgierskiej, podpisała umowę koopro-dukcyjną z wrocławskim ELWRO.

Austriacka firma Kapsch, dostawca cyfrowych systemów telekomunikacyjnych dla Poczty Austriackiej i Poczty Węgierskiej, podpisała umowę koopro-dukcyjną z wrocławskim ELWRO. Dzięki niej ELWRO uzyskało licencję na produk

cję systemu ADS. Jest to austriacka wersja licencyjna systemu DMS 100/200 kanadyjskiego koncernu Northern Telecom. ADS należy do systemów cyfrowych o komutacji czasowej i sterowaniu programowym z możliwością wykorzystania w przyszłości w sieciach usług zintegrowanych - ISDN. System ten pozwala tworzyć wszystkie rodzaje central sieci publicznej w miastach i na wsi oraz centrale tranzytowe. ADS uzyskał w lipcu 1990 r. homologację Instytutu Łączności oraz zgodę Ministerstwa Łączności na instalacje w Polsce.


TOP 200