Kapitał dla rozwijających się

Na rynki krajów rozwijających się wpłynęła w ub. roku rekordowa kwota inwestycji prywatnych - ponad 550 mld USD netto, podaje Institute of International Finance (IIF). W tym roku wielkość ta będzie nieznacznie niższa. Według prognoz IIF, w 2007 roku kraje rozwijające się Europy będą największym odbiorcą kapitału z puli 544,9 mld dolarów.

IIF jest międzynarodowym stowarzyszeniem obejmującym pond 360 instytucji finansowych z całego świata. W ocenie Josefa Ackermanna, przewodniczącego IIF, obecny poziom przepływów kapitałowych odzwierciedla dobrą sytuację makroekonomiczną: solidny wzrost gospodarczą i niską inflację w krajach wysokouprzemysłowionych oraz poprawę podstaw gospodarczych w krajach rozwijających się. Ponadto, dobre wyniki dotychczasowych inwestycji na tamtejszych rynkach poszerzyły grono inwestorów. Wzmocniło to strukturę inwestycyjną. Przewodniczący IIF zwrócił także uwagę na poprawę jakości praktyk związanych z inwestycjami: zwiększenie przejrzystości i poprawę komunikacji z inwestorami, w myśl dobrowolnych zasad ogłoszonych w 2004 roku w dokumencie "Principles for Stable Capital Flows and Fair Debt Restructuring in Emerging Markets", wspieranych od początku przez Europejski Bank Centralny.

Prognozy IIF dotyczące przepływów kapitałowych w 2007 r. opierają się na założeniu niewielkiego spowolnienia wzrostu gospodarczego w stosunku do ub. roku. W USA wynieść on ma 2,4% (3,3% w ub. roku), w strefie euro (2,5% z 2,8%). Wzrost na rynkach rozwijających się wynieść ma 6,8% (7,1% w ub. roku). Przepływy kapitałowe netto w 2007 roku mają wynieść 1,3 miliarda dolarów, z czego 544,9 miliarda mają stanowić środki prywatne. Największym odbiorcą będą kraje rozwijające się Europy (w grupie tej wg IIF są Bułgaria, Czechy, Polska, Rumunia, Rosja, Słowacja, Turcja, Ukraina i Węgry), które wyprzedziły region Azji i Pacyfiku (Chiny, Indie, Indonezja, Malezja, Filipiny, Korea Południowa, Tajlandia).

Kapitał dla rozwijających się

Napływ kapitału prywatnego do krajów rozwijających się poszczególnych regionów świata, źródło: IIF

Prognozy dotyczące przepływów kapitałowych opublikowane w raporcie IIF to ponadto m.in.:

@ Inwestycje bezpośrednie netto mają wzrosnąć ze 167 mld w ub. roku do 194 mld. Większość z tych inwestycji przyciągną rosnące rynki Azji, z Chinami na czele (Państwo Środka ma przyciągnąć 58 mld dolarów bezpośrednich inwestycji). Większość BIZ pochodzi z firm krajów wysokouprzemysłowionych, ale zarówno prywatne jak i państwowe firmy z krajów rozwijających się przejawiają coraz większą aktywność w tym względzie.

@ Inwestycje portfelowe w papiery udziałowe powinny ogółem obniżyć się z 51 mld dolarów w roku ub. do 42 mld dolarów.

@ Wartość pożyczek udzielonych przez banki komercyjne powinna obniżyć się ze 198 mld dolarów do 173 mld dolarów w związku ze znacznymi spłatami pożyczek krótkoterminowych. Piąty rok z rzędu największym odbiorcą tych pożyczek będą rozwijające się kraje europejskie. Raport podkreśla, że związane jest to ze zmianą jakiej dokonały w ostatnich latach banki w zasadach udzielania pożyczek: zgoda na kredyt opiera się na wynikach i parametrach pożyczającego przedsiębiorstwa a nie jego krajowego rynku. Wynika to z faktu, że przybywa wśród krajów rozwijających się spółek radzących sobie doskonale, także w porównaniu z firmami z krajów rozwiniętych.

@ Prywatne pożyczki niebankowe (najczęściej obligacje) utrzymają się na poziomie z ub. roku - ich wartość sięgnie 136 mld dolarów.

@ W 2007 roku, dziewiąty rok z rzędu, będziemy mieli do czynienia z akumulacją rezerw walutowych w krajach rozwijających się. W 1999 roku rezerwy tych krajów, objętych badaniem IIF, sięgnęły 57 mld dolarów; w 2007 roku poziom tych rezerw ma wzrosnąć o 670 miliardów dolarów. Wartość międzynarodowych rezerw wyniesie ogółem 3,4 biliona dolarów, co odpowiada wartości 9-miesięcznego importu towarów i usług przez kraje rozwijające się. To najwyższy wskaźnik w historii. 70% wielkości tej rezerwy przypada na kraje regionu Azji i Pacyfiku. W krajach rozwijających się Europy wielkość rezerw nieznacznie zmaleje w 2007 roku, ze 125 miliardów dolarów do poziomu 101 miliardów dolarów. Zapasy krajów Ameryki Łacińskiej (Argentyna, Brazylia, Chile, Kolumbia, Ekwador, Meksyk, Peru, Urugwaj, Wenezuela), Afryki i Bliskiego Wschodu (Algieria, Egipt ,Moroko, Afryka Południowa) nieznacznie wzrosną.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200