Kapitał dla TPI

Kapital zakładowy TPI został podwyższony o kwotę 36,25 mln zł i wynosi 497,2 mln zł.

"Podwyższenie kapitału zakładowego odbyło się poprzez utworzenie 72 500 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Wszystkie udziały zostały objęte przez dotychczasowego wspólnika TP Internet tj. przez TP SA. W wyniku rejestracji kapitał zakładowy TP Internet wynosi 497 213 000 zł i dzieli się na 994 426 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, uprawniających do wykonania takiej samej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników" - poinformowała TP.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200