Kadry

ALEKSANDER PIEKAR objął stanowisko wiceprezesa Banku Przemysłowo-Handlowego SA odpowiedzialnego m.in. za pion informatyki.

GRZEGORZ FITTA został specjalistą ds. kluczowych klientów w sektorze bankowo-finansowym w Compaq Computer sp. z o.o. Przez wiele lat był członkiem zarządu ds. informatyki w krakowskim Banku Przemysłowo-Handlowym SA.

leceń roboczych i 700 tys. transakcji magazynowych rocznie.

"Wdrożenie IFS było jedną z priorytetowych inwestycji zrealizowanych przez nasze przedsiębiorstwo w ostatnich latach. Sukces tego przedsięwzięcia byłby niemożliwy bez przeświadczenia, że projekt jest popierany przez zarząd firmy, który stoi za nim z pełną determinacją" - mówi Zdzisław Pawłowski, kierownik projektu, były dyrektor naczelny Elektrowni Bełchatów SA. O skali zaangażowania wszystkich uczestników projektu może świadczyć fakt, że w skład komitetu sterującego weszło dwóch członków zarządu Elektrowni Bełchatów i prezes IFS Poland.

Projekt obejmujący wdrożenie trzech modułów: finansowo-księgowego, logistycznego i gospodarki remontowej był największym tego typu przedsięwzięciem, przeprowadzonym przez IFS Poland. "W naszym warszawskim oddziale nie ma chyba konsultanta, który nie odwiedził Bełchatowa" - twierdzi Andrzej Kassur, prezes IFS Poland. "Projekt ten to jedna z naszych pereł w koronie, dlatego też wszyscy, włącznie z centralą koncernu, przykładaliśmy do niego ogromną wagę" - dodaje.

Wdrożyć, nie zmieniając

Pomysł wdrożenia systemu ERP pojawił się podczas rozważań na temat zakupu systemu wspomagającego gospodarkę remontową. W elektrowni już od połowy lat 80. działały stworzone we własnym zakresie rozwiązania, wspomagające pracę służb księgowych i logistykę. Cały czas brakowało jednak kompleksowego systemu zarządzającego gospodarką remontową, kluczową z punktu widzenia elektrowni produkującej ok. 20% energii w Polsce.

Wdrożenie systemu wspomagającego gospodarkę remontową wiązałoby się z kosztowną integracją z programami finansowo-księgowym i logistycznymi, dlatego zarząd Elektrowni Bełchatów podjął decyzję o równoczesnym zakupie wszystkich trzech modułów. Na krót- kiej liście potencjalnych dostawców systemów znalazły się: IFS, SAP i ICL. Wszystkim postawiono ten sam warunek - projekt wdrożeniowy nie może zbytnio ingerować w procesy zachodzące w firmie.

"W ciągu ostatnich lat przedsiębiorstwo przeszło poważne zmiany organizacyjne, w ramach których wyodrębniono z niego dwa podmioty: spółki zależne, zajmujące się ochroną zdrowia, oraz spółki zajmujące się obsługą socjalną. Wprowadzono też wewnętrzne rozliczenia między zakładami" - mówi Zdzisław Pawłowski. - "Poza tym elektrownia ma pewne specyficzne procedury, chociażby w zakresie przetargów. Nie chcieliśmy zmieniać przyjętych przez nas zasad" - dodaje. Ostatecznym zwycięzcą przetargu został IFS Poland, który - zdaniem przedstawicieli zakładu - wydawał się najbardziej skłonny do dostosowania swego produktu do potrzeb klienta.

Lista modyfikacji

Oczywiście, mimo wstępnych założeń w trakc


TOP 200