KIR wprowadza nową usługę i zachęca przedsiębiorców do eFaktur

Krajowa Izba Rozliczeniowa zwraca uwagę, że w Polsce zaledwie kilkanaście procent firm korzysta z elektronicznych faktur. Jest to spowodowane m.in. trudnymi w interpretacji przepisami dotyczącymi zasad przygotowywania oraz przechowywania eFaktur i wiążącymi się z tym obawami przedsiębiorców. KIR chce zachęcić firmy do korzystania z eFaktur i wprowadziła na rynek usługę invooclip.

"Invooclip powstał z myślą o tych przedsiębiorcach, którzy chcieliby korzystać z eFaktur, jednak mają obawy związane z ich wprowadzeniem w firmie. Właściciele firm często nie mają pewności jak interpretować zapisy rozporządzenia regulującego zasady przesyłania, przechowywania i trybu udostępniania eFaktur organom podatkowym i skarbowym. Mają również obawy związane z częstymi zmianami przepisów, ich niezrozumiałością i niestabilnością otoczenia prawnego, która nie sprzyja prowadzonej działalności gospodarczej. Prowadzi to do powstania swoistego dysonansu poznawczego, który szczególnie uwidacznia się w przypadku styczności z urzędami skarbowymi. W takiej sytuacji przedsiębiorcy wolą unikać ryzyka i pozostać przy, droższych w obsłudze, fakturach papierowych" - mówi Marcin Raczkiewicz, dyrektor Linii biznesowej zarządzanie dokumentacją w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A.

I dodaje, że system opracowany przez KIR S.A. pozwala na dystrybucję, przechowywanie i udostępnianie organom skarbowym eFaktur zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. Invooclip zapewnia wymaganą przez rozporządzenie, autentyczność pochodzenia eFaktury i integralność jej treści, dzięki zabezpieczeniu dokumentu bezpiecznym podpisem elektronicznym, składanym przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego oraz możliwości znakowania tego podpisu czasem. Gwarantuje także ważność archiwizowanych dokumentów przez okres 6 lat, czyli o rok dłużej niż wymaga tego polskie prawo. "W rezultacie, dzięki tym technologiom, przedsiębiorca może udowodnić legalność faktury i wykazać prawo do odliczenia podatku VAT w przypadku kontroli skarbowej" - wyjaśnia Marcin Raczkiewicz. Z kolei kontroler skarbowy może sprawdzić legalność i autentyczność eFaktur na kilka sposobów: może uzyskać dostęp do systemu, otrzymać eFaktury na dowolnym nośniku danych, w formie e-maila z załącznikami lub wydruku kopii eFaktur.

Zobacz również:

  • Trendy i wyzwania dla przedsiębiorców w 2024 roku – ekspercka analiza Comarch

Firma przekonuje, że z usługi invooclip może skorzystać każda firma, która zamierza wystawiać faktury elektroniczne i optymalizować koszty związane z procesem fakturowania. Przedsiębiorcy wystawiający powyżej 100 faktur miesięcznie, płacą jedynie za liczbę wysłanych i archiwizowanych faktur. Nie ma dodatkowych opłat abonamentowych. "Dzięki odejściu od pakietowego cennika, invooclip jest opłacalny nawet dla mikrofirm" - mówi Michał Salwa, Key Account Manager w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A. Im więcej faktur wystawia przedsiębiorca za pośrednictwem systemu invooclip, tym opłaty jednostkowe są niższe. Przy założeniu, że wystawienie i dystrybucja faktury papierowej kosztuje np. ok. 1,5 zł to faktura elektroniczna przygotowana w pliku i wysłana za pośrednictwem systemu invooclip jest nawet kilkakrotnie tańsza. "Przykładowo firma, która wystawia rocznie 25 tys. faktur, uzyska oszczędności na poziomie co najmniej 26 tys. zł, uwzględniając jedynie koszty dystrybucji dokumentów. Jeśli weźmiemy pod uwagę także niższe koszty archiwizacji faktur elektronicznych, czy możliwość przesunięcia osób odpowiedzialnych za obsługę faktur papierowych do innych, bardziej strategicznych zadań, to korzyści finansowe będą znacznie większe" - podkreśla Michał Salwa.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200