Już po informatyzacji?

W związku z wyborem dotychczasowego wicepremiera Ludwika Dorna na marszałka Sejmu pod znakiem zapytania stoją losy najważniejszych projektów informatycznych w administracji publicznej. Do tej pory Ludwik Dorn nadzorował je jako przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności.

W związku z wyborem dotychczasowego wicepremiera Ludwika Dorna na marszałka Sejmu pod znakiem zapytania stoją losy najważniejszych projektów informatycznych w administracji publicznej. Do tej pory Ludwik Dorn nadzorował je jako przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności.

Już po informatyzacji?

Ludwik Dorn

W chwili zamykania tego numeru prawie pewnym kandydatem do zastąpienia Ludwika Dorna na stanowisku wicepremiera odpowiedzialnego za informatyzację był Przemysław Gosiewski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Niestety, nie jest nam znana wiedza Przemysława Gosiewskiego o możliwościach wykorzystania technik informacyjnych i telekomunikacyjnych w zarządzaniu państwem. Obawiamy się, że w przeciwieństwie do obecnego marszałka Sejmu, który zgłębiał tę tematykę przez kilka ostatnich lat, Przemysław Gosiewski będzie ją traktował z mniejszą atencją.

Chociaż dział Informatyzacja dalej pozostaje w gestii ministra spraw wewnętrznych i administracji jako ministra właściwego ds. informatyzacji, to z chwilą powołania wspomnianego Komitetu ciężar spraw przesunął się na poziom ponadresortowy.


TOP 200