Juniper Networks: nowa rodzina urządzeń IDP

Firma wprowadza nową rodzinę urządzeń do wykrywania i zapobiegania atakom na sieci (IDP), cechujących się dużą przepustowością i gęstością portów.

IDP 8200, według zapewnień firmy, zapewnia praktyczną przepustowość 10 Gb/sek. oraz pełny zestaw funkcjonalności systemów zapobiegania włamaniom (IPS). Wysoka przepustowość IDP 8200 umożliwia stosowanie urządzeń nie tylko na obrzeżach sieci, ale także w ich szkieletach, gdzie mogą chronić ruch wewnątrzsieciowy.

Z kolei urządzenia IDP 75, 250 i 800, o niższej przepustowości, wyposażono we wbudowane mechanizmy obejściowe, co zapewnia utrzymanie drożności sieci bez ponoszenia dodatkowych kosztów, jakie wnoszą zewnętrzne rozwiązania obejściowe. Nowe urządzenia IDP zapewniają możliwość skoordynowanego zwalczania zagrożeń z użyciem mechanizmów Juniper Unified Access Control i Secure Access SSL VPN.

Do zarządzania produktami IDP przeznaczony jest Juniper Networks NetScreen-Security Manager (NSM), centralny system zarządzania oparty na regułach. Przy możliwości zarządzania wszystkimi zabezpieczeniami - zapora ogniowa, VPN, IDP - NSM zapewnia jednocześnie rejestrację zdarzeń, specjalizowane raporty oraz możliwości zarządzania w skali całej sieci z pojedynczego interfejsu użytkownika. Firma oferuje codzienne aktualizacje sygnatur IDP.

Ceny urządzeń Juniper IDP 75, 250, 800 i 8200 zaczynają się od 8 000 USD (IDP 75), do 70 000 USD (IDP 8200).


TOP 200