Jubileuszowe Miasta w Internecie

Już po raz dziesiąty odbędzie się konferencja ''Miasta w Internecie''. Jej motywem przewodnim będzie ''Zrównoważony rozwój Polski oparty na innowacyjnych technologiach komunikacji i informacji''. Jej obrady koncentrować się będą na prezentacji kluczowych zamierzeń władz państwowych, regionalnych i lokalnych związanych z finansowaniem zrównoważonego rozwoju kraju z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu technik ITC.

Już po raz dziesiąty odbędzie się konferencja ''Miasta w Internecie''. Jej motywem przewodnim będzie ''Zrównoważony rozwój Polski oparty na innowacyjnych technologiach komunikacji i informacji''. Jej obrady koncentrować się będą na prezentacji kluczowych zamierzeń władz państwowych, regionalnych i lokalnych związanych z finansowaniem zrównoważonego rozwoju kraju z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu technik ITC.

Znaczące miejsce zajmą zarówno bezpośrednie konsultacje, jak i debata publiczna między przedstawicielami administracji a reprezentantami sektora IT i środowiska naukowo-badawczego. Wśród poruszanych tematów znajdą się m.in. problemy związane z tworzeniem planu informatyzacji państwa, wdrożeniem Ustawy o podpisie elektronicznym oraz obowiązkami samorządów lokalnych wynikającymi z Ustawy o informatyzacji. Będzie także mowa o Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013, współpracy rządu i samorządu w budowaniu elektronicznej administracji oraz jakości i efektywności projektów IT w sektorze publicznym.

X Konferencja "Miasta w Internecie" odbędzie się w Zakopanem 7-9 czerwca br. Więcej na stronie konferencja2006.mwi.pl.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200