Joe pisze w Javie

Firma Sterling Software opracowała pakiet narzędziowy do projektowania w Javie serwerowej części aplikacji wielowarstwowych.

Firma Sterling Software opracowała pakiet narzędziowy do projektowania w Javie serwerowej części aplikacji wielowarstwowych.

Pakiet COOL:Joe koncentruje się na tych aspektach procesu tworzenia aplikacji i jej komponentów, które są często pomijane przy szybkim tworzeniu interfejsu użytkowego - analizie, projektowaniu, testowaniu i kodowaniu. Łatwość tworzenia prostych aplikacji za pomocą narzędzi typu RAD powoduje, że często programista pomija te elementy procesu tworzenia dużej aplikacji jako nieistotne - z jak najgorszymi skutkami.

Najpierw plan

Pierwszym krokiem na drodze stworzenia niezawodnej, elastycznej i rozszerzalnej aplikacji wielowarstwowej jest planowanie. Architekt systemu musi zidentyfikować i określić biznesowe aspekty aplikacji oraz połączyć je z wymaganiami technicznymi.

Obecnie dostępna wersja COOL:Joe 1.0 jest wyposażona w pakiet do modelowania aplikacji COOL:Spex. Posługuje się on UML-owskimi przypadkami użycia (use cases) i modelami domenowymi w celu opisania interakcji komponentów i interfejsów użytkowych aplikacji. Pozwala to na zebranie wymagań biznesowych i stworzenie komponentowego modelu aplikacji. Sterling Software zapewnia, że w następnej wersji nastąpi pełna integracja pakietów COOL:Spex i COOL:Joe.

COOL:Joe jest wyposażony w moduł modelowania Component Architecture Diagrammer, opisujący model również w języku UML. Pozwala to importować model stworzony przez COOL:Spex do COOL:Joe. Tu dopracowuje się specyfikacje komponentów - interfejsy, warunki wstępne i końcowe, parametry. Na tej podstawie COOL:Joe tworzy kod komponentów - klasę obiektu, klasy interfejsów i obiektów aplikacyjnych do komunikacji między obiektami a interfejsami użytkowymi. W przeciwieństwie do innych narzędzi COOL:Joe tworzy również klasy zapewniające trwałość danych w bazie. Moduł magazynowania w bazie tworzy zarówno kod JDBC, zapewniający dostęp do bazy danych, jak i kod DDL (Data Definition Language) do opracowania tabel.

Dodać logikę

Po zdefiniowaniu klas obiektów trzeba do komponentów dodać logikę działania aplikacji, co wymaga pisania kodu w Javie. Podobnie jak wiele innych narzędzi, edytor kodu w COOL:Joe ułatwia ten proces przez automatyczne kończenie pewnych sekwencji lub tworzenie bloków kodu, pomoc w używaniu metod, testowanie kodu. Po napisaniu i przetestowaniu komponentów można je przygotować w formie Enterprise Java Beans (EJB), ale tylko jako beany sesji. Dlatego pakiet tworzy również klasy trwałości danych w bazie. W następnej wersji COOL:Joe będzie można również tworzyć trwałe beany encji.

COOL:Joe nie zawiera serwera EJB. Został skonfigurowany do pracy z serwerem BEA WebLogic.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200