Jini jako narzędzie Web services

Sun odświeża technologię sieciową Jini i proponuje użycie jej jako narzędzia do wspomagania procesów dostarczania usług webowych.

Sun odświeża technologię sieciową Jini i proponuje użycie jej jako narzędzia do wspomagania procesów dostarczania usług webowych.

W momencie wprowadzania Jini Sun reklamował ją jako technologię plug-and-play, która miała umożliwić wzajemne komunikowanie się przez sieć i współdzielenie usług różnego rodzaju urządzeniom, takim jak drukarki, telefony komórkowe, komputery ręczne itp. I tak drukarka wyposażona w tę technologię może automatycznie ogłosić swoją obecność w sieci i udostępnić usługi drukowania najbliższemu użytkownikowi. Wizja ta w dużej mierze nie została urzeczywistniona głównie z tego powodu, iż urządzenia przystosowane do pracy w Internecie rzadko są wyposażane w Jini.

W trzy lata po premierze Sun zaczął akcentować rolę, jaką - w rozumieniu firmy - może odgrywać technologia Jini przy dostarczaniu oprogramowania w postaci usług, w rozproszonych systemach typu e-commerce. Takie usługi funkcjonują w sieciach charakteryzujących się mieszanką starych i nowych systemów oraz niestabilnymi połączeniami, które „raz są, a raz ich nie ma” - w miarę wyłączania i włączania komputerów oraz awarii sieci. Sun stawia Jini na pozycji inteligentnej warstwy transportowej, mogącej śledzić, które usługi są dostępne i zapewniać ich udostępnianie przez tak zmienną i niestabilną sieć.

Analitycy są jednak sceptyczni w kwestii, czy możliwości Jini będą szerzej wykorzystywane. Web services są obecnie używane głównie do łączenia aplikacji wewnątrz organizacji lub w zakresie powiązań partnerskich, co pomniejsza znaczenie śledzenia i łączenia odległych komputerów wyposażonych w technologie Jini. Ponadto Jini nie jest zbyt popularna w kręgach przemysłowych, tak więc użytkownicy nie będą mieć gwarancji, że Jini będzie implementowana w produktach takich potęg, jak IBM czy BEA Systems. Sun wymienia dziś kilkanaście firm wykorzystujących technologie Jini, oraz ok. 80 tys. projektantów, z którymi podpisano umowy licencyjne na Jini.

Mimo tych zastrzeżeń wielu specjalistów uważa Jini za ideę naprawdę wizjonerską, która na wiele sposobów może pomóc w zdefiniowaniu tego, co funkcjonuje dzisiaj pod pojęciem Web services. W miarę jak usługi webowe i urządzenia sieciowe będą stawać się powszechniejsze, technologie reprezentujące takie możliwości jak Jini zaczną odgrywać znacząca rolę. Jednak aby osiągnąć sukces na tym polu Sun musi zapewnić ściślejsze związki Jini i XML oraz umożliwić działanie tej technologii niezależne od Javy.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200